Waarom een Maastrichts Sportakkoord?

Om ook in Maastricht vervolg te geven aan het Nationale Sportakkoord, is er een onafhankelijk sportformateur aangesteld om samen met relevante partners in de stad aan de slag te gaan met een Maastrichts Sportakkoord. Dit zijn sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, evenementenorganisatoren, instellingen uit het onderwijs, welzijn en de zorg, het bedrijfsleven en de gemeente. In het Maastrichts Sportakkoord formuleren wij onze gezamenlijke dromen voor de stad en spreken wij af hoe we deze ambities lokaal waar gaan maken. Zo zetten wij sport en bewegen nog beter op de kaart in Maastricht.

Bekijk hier het concept Sportakkoord maart 2020:

"Het sportakkoord biedt kansen om iedereen in beweging te krijgen in Maastricht. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk verenigingen en organisaties meedenken om het mee invulling te geven."

- Bert Jongen, wethouder Sport

Over het sportakkoord

In juni 2018 kwamen in Den Haag organisaties en instellingen op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en zorg bij elkaar om samen met de minister van Sport het Nationaal Sportakkoord te ondertekenen. In dat akkoord met de titel ‘Sport verenigt Nederland’ zijn ambities geformuleerd gericht op versterking van de sport en optimale benutting van de maatschappelijke kracht ervan. Met het Sportakkoord wil men landelijk bereiken dat iedereen – écht iedereen – een leven lang plezier in sport kan hebben. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer