Het Maastrichts Sportakkoord is klaar!

Om ook in Maastricht vervolg te geven aan het Nationale Sportakkoord, heeft een onafhankelijk sportformateur de afgelopen maanden samen met relevante partners in de stad gewerkt aan het Maastrichts Sportakkoord. In dit lokale sportakkoord hebben sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, instellingen uit het onderwijs, welzijn en de zorg, evenementenorganisatoren, het bedrijfsleven en de gemeente hun sportieve ambities vastgelegd voor de stad. Met deze bundeling van dromen en concrete afspraken, gaan de deelnemers de komende jaren aan de slag om sporten en bewegen nog beter op de kaart te zetten in Maastricht. Lokale partijen kunnen blijven aansluiten.

Dankzij de inspanningen van alle deelnemers, is het moment aangebroken om het Maastrichts Sportakkoord op feestelijke - én verantwoorde - wijze te ondertekenen. De ondertekening en overdracht van het Maastrichts Sportakkoord vindt plaats op donderdag 9 juli 2020 bij Van der Valk hotel Maastricht. Lees hier meer over de bijeenkomst.

Bekijk het Maastrichts Sportakkoord hier:

"Het sportakkoord biedt kansen om iedereen in beweging te krijgen in Maastricht. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk verenigingen en organisaties meedenken om het mee invulling te geven."

- Bert Jongen, wethouder Sport

Het idee achter een landelijk Sportakkoord met lokale navolging

In juni 2018 kwamen in Den Haag organisaties en instellingen op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en zorg bij elkaar om samen met de minister van Sport het Nationaal Sportakkoord te ondertekenen. In dat akkoord met de titel ‘Sport verenigt Nederland’ zijn ambities geformuleerd gericht op versterking van de sport en optimale benutting van de maatschappelijke kracht ervan. Met het Sportakkoord wil men landelijk bereiken dat iedereen – écht iedereen – een leven lang plezier in sport kan hebben. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer