Enquête evenementen Maastricht Sport

Geachte mevrouw/heer,

Als student aan de Zuyd Hogeschool te Sittard, opleiding Commercieel Management, studeer ik af als stagiair bij Maastricht Sport. In het kader van mijn afstudeeropdracht doe ik onderzoek naar marktkennis en managementinformatie. Met als doel om Maastricht Sport beter inzicht te verschaffen in de kwaliteit van de aangeboden diensten en in het strategische (marketing)beleid.

Ten behoeve van mijn onderzoek voer ik een enquête uit en wil ook graag uw informatie en ervaringen hierin meenemen. Graag vraag ik 5 minuten van uw tijd om de enquête in te vullen, dit levert een aanzienlijke bijdrage aan mijn onderzoek. De verzamelde gegevens worden anoniem en vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor de afstudeeropdracht en als interne informatie voor Maastricht Sport.

Indien u aan meerdere activiteiten deelneemt van Maastricht Sport, zou ik u willen vragen per activiteit een enquête in te vullen. Zo ontstaat er een compleet overzicht per deelactiviteit van Maastricht Sport.

Onder alle geënquêteerden zullen vijftien entreebewijzen voor het Geusseltbad(vrij zwemmen) verloot worden. Indien u een van de winnaars bent, zal er contact met u worden opgenomen. Hiervoor dient u aan het einde van de vragenlijst uw naam, adres en e-mailadres in te vullen.

Graag wil ik u bij voorbaat danken voor uw medewerking en wens u veel plezier met het invullen van deze enquête.

Erik Andrade MartinezAlgemene vragen

1. Wat is uw geslacht*

2. Wat is uw leeftijd?*


4. Wat is uw dagelijkse bezigheid?

5. Wat is uw huidige woonsituatie?

Beweegaanbod

6. Aan welk evenement heeft u recentelijk deel genomen?*

7. Rapportcijfer evenement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Welk rapportcijfer geeft u het evenement waaraan u heeft deelgenomen?
8. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van het evenement van Maastricht Sport op onderstaande onderdelen? Zeer slecht Slecht Redelijk Goed Zeer goed
Hoe beoordeelt u het tijdstip waarop het evenement plaatsvond?
Hoe beoordeelt u de locatie waar het evenement werd gehouden?
Hoe beoordeelt u de wijze waarop u geïnformeerd werd over de inhoud van het evenement?
9. Hoe ervaart u de professionaliteit van de toezichthouder/lesgever op onderstaande onderdelen? Zeer slecht Slecht Redelijk Goed Zeer goed
Hoe beoordeelt u de opdrachten die de lesgever uitlegt?
Hoe beoordeelt u de sociale kennis/vaardigheden van de toezichthouder/lesgever?
Hoe beoordeelt u de sportmiddelen (indien van toepassing, bijvoorbeeld ballen, rackets etc.) die ter beschikking werden gesteld
10. Bent u tevreden met het huidige evenementenaanbod van Maastricht Sport? Waarom?12. Evenement aanbevelen Zeer onwaarschijnlijk Onwaarschijnlijk Misschien Waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk
Zou u het evenement van Maastricht Sport aanbevelen bij familie, vrienden, collega’s en/of kennissen?

Communicatie

13. Via welke kanalen bent u geïnformeerd over het evenement van Maastricht Sport?(maximaal 3 keuzemogelijkheden).


14. Via welke kanalen zou u geïnformeerd willen worden over de evenementen van Maastricht Sport? (maximaal 3 keuzemogelijkheden).


Afsluitend

15. Rapportcijfer Maastricht Sport 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Welk rapportcijfer zou u het totale evenementenaanbod van Maastricht Sport in het algemeen geven?

Graag wil ik u hartelijk bedanken voor de deelname aan de enquête. Indien u kans wil maken op één van de 15 te verloten entreebewijzen voor het Geusseltbad en de nieuwsbrief wil ontvangen, kunt u uw naam, adres en e-mailadres invullen en kans maken op deze entreebewijzen.

Inschrijven nieuwsbrief