Enquêtes Maastricht Sport

Uw mening is voor ons van groot belang!

Maastricht Sport biedt sport- en beweeglessen aan. Daarnaast ontwikkelen we projecten en cursussen en organiseren we evenementen. We vinden het belangrijk om te weten hoe onze klanten onze sport- en beweegactiviteiten ervaren. We blijven continu “in beweging” om onze producten op de vraag van onze doelgroepen aan te laten sluiten.

Bij het continu optimaliseren van de kwaliteit van de beweeglessen, projecten, evenementen of cursussen hebben we u hulp nodig. Helpt u mee?

Vul de enquête in, het kost u maar enkele minuten en u maakt kans op een gratis entreekaartje van het Geusseltbad.

U kunt een keuze maken uit één van de vier enquêtes, afhankelijk van de activiteit of het programma dat u volgt of het evenement waar u aan deelnam. De diverse enquêtes staan links in de kolom op deze pagina.

Let goed op bij het maken van de keuze:

  • Heeft u deelgenomen aan een van onze evenementen (Sport experience, Disco zwemmen, Halloween zwemmen, Avond 4 daagse etc.), kies enquête evenementen.
  • Neemt u deel aan een van onze (langlopende) projecten ( (On)beperkt sportief, Leger des Heils, Diabetes Melitus 2, Radar beweegt etc.), kies enquête projecten.
  • Volgt u een cursus (Start to Run, Wandelfit, Beweegclub Extra, Rots en water, Kiezel en Druppel etc.) van Maastricht Sport, kies enquête cursus.
  • Sport u bij een van onze wekelijkse sport- en beweegprogramma’s, kies dan enquête programma.