Voor sportorganisaties

Overzicht steunmaatregelen voor sportorganisaties

Er zijn diverse steunmaatregelen en subsidies waar je als sportvereniging, -bedrijf,  -stichting of -evenement eventueel gebruik van kunt maken om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Deze hebben wij ter informatie overzichtelijk op een rijtje gezet. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie.​

Laatste update: 5 februari 2021


Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Heeft u omzetverlies door de corona-maatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw mkb-onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden. De TVL is beschikbaar voor bijna alle ondernemers die hun bedrijf voor 15 maart 2020 inschreven in het Handelsregister van KVK. Voor een paar specifieke sectoren is er extra steun. Voor het openen van TVL Q1 2021 is er een akkoord nodig van de Europese Commissie. Aanvraag opent naar verwachting in februari 2021.

Kijk voor meer informatie op de website van RVO


Borgstelling Noodkrediet | Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)
Voor sportclubs die in liquiditeitsproblemen komen bestaat er de mogelijkheid om via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling voor een noodkrediet aan te vragen. Met zo’n noodkrediet kan dan bijvoorbeeld de periode totdat een aangevraagde subsidie wordt uitgekeerd worden overbrugd. Maar het noodkrediet kan ook worden ingezet om de financiële schade veroorzaakt door het coronavirus op te vangen en te spreiden over de komende jaren. 

Kijk voor meer informatie op de website van SWS.


Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO)
Deze regeling is bedoeld voor een tegemoetkoming in de vaste lasten van sportclubs die niet in aanmerking komen voor de TVL ( of de voorloper, de TOGS). Van 19 februari 2021 tot en met 5 april 2021 kunnen amateursportorganisaties een aanvraag indienen.

Kijk voor meer informatie over deze regeling op de website DUS-I.


Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Sportclubs kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten die zij maken in oktober, november en december 2020. Voorwaarde daarbij is wel dat zij in dit kwartaal een omzetdaling van tenminste 20% hebben ten opzichte van 2019. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 80% van de loonsom. Aanvragen gaat naar verwachting weer open op 15 februari.

De volledige voorwaarden zijn te vinden op de website van het UWV, waar ook de tegemoetkoming kan worden aangevraagd. 


Gebruikerskosten gemeentelijke sportaccommodaties | Maastricht Sport
Wij hebben de raad en de gebruikers geïnformeerd dat sportverenigingen die een accommodatie gebruiken, die geëxploiteerd wordt door Maastricht Sport, geen gebruikskosten hoeven te betalen zolang de locaties verplicht gesloten zijn op grond van de noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Eerder hadden we hun al laten weten dat men uitstel van betaling van deze kosten voor de duur van 3 maanden kon aanvragen, maar na onderzoek van de gebruiksovereenkomsten blijkt dat de gemeente als gebruiksgever geen gebruiksvergoeding in rekening mag brengen zolang de noodverordening van kracht is. Dit geldt niet voor huurders van kleed-/clubgebouwen, horecagelegenheden of winkel-, kantoor- en sport- en fysioruimtes. Bij “accommodaties huur” is er sprake van een huurovereenkomst conform het ROZ-model. Hierop zijn dan ook de algemene ROZ-bepalingen van toepassing en niet bovengenoemde gebruiksovereenkomsten. Zij kunnen wel de hierboven genoemde uitstel van betaling krijgen.


Uitstel van betaling belasting | Belastingdienst
Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De aanvraag dien je wel schriftelijk te motiveren voordat de invordering wordt stilgezet, pas later vindt de beoordeling plaats. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen. 

Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie. 


Ondersteuning voor organisaties die zich inzetten | Oranje Fonds
De coronacrisis houdt ons allemaal in de greep en is de komende tijd op zijn minst ongewis te noemen. Het coronavirus heeft verregaande gevolgen voor ons gehele Koninkrijk. Oranje Fonds is er bij uitstek op gericht organisaties te ondersteunen bij het zorgen voor ontmoeting en verbinding tussen mensen. Daarom stelt het fonds extra middelen beschikbaar voor organisaties die zich inzetten om de nood op het gebied van armoede, informele zorg en eenzaamheid ontstaan door de coronacrisis te lenigen. Per aanvraag is maximaal €10.000 beschikbaar. Ook sociale sportorganisaties die bijdragen aan deze problematiek kunnen een aanvraag indienen. Het streven is dat deze aanvragen versneld worden afgehandeld en aanvragers binnen een week een besluit ontvangen.

Kijk hier voor meer informatie


Rabobank Coöperatief Fonds voor stichtingen en verenigingen | Rabobank Zuid-Limburg West
Vrijwilligers blijven noodgedwongen thuis en evenementen en projecten gaan niet door. Daarbij hebben de meeste verenigingen en stichtingen een relatief krappe begroting. Rabobank Zuid-Limburg West biedt in deze bijzondere en hectische tijd hulp en lanceert samen met haar lokale ledenraad een Rabobank Coöperatief Fonds voor lokale verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Met het fonds bieden zij financiële steun aan verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven die in continuïteitsproblemen komen door het coronavirus. U kunt in aanmerking komen voor een bijdrage van maximaal € 2.500,-.

Kijk op de website www.rabobank.nl/zlw voor meer informatie.


Rabo ClubSupport 2020 | Rabobank Zuid-Limburg West
Verenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan een vitale samenleving. Mede daarom draagt Rabobank Zuid-Limburg West het verenigingsleven in onze regio een warm hart toe en doneren zij elk jaar een deel van de winst aan lokale verenigingen via Rabo ClubSupport. Alle verenigingen en stichtingen die klant zijn van Rabobank kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. De leden van de bank stemmen tijdens Rabo ClubSupport op hun favoriete verenigingen. Hoe meer stemmen op een vereniging worden uitgebracht, hoe meer geld deze krijgt. In 2020 worden zo'n 900 verenigingen en stichtingen gesteund met Rabo Club Support en maar liefst €400.000,- uitgereikt.

Kijk hier voor meer informatie over Rabo ClubSupport


Specifieke sportregelingen Coronanoodfonds sport | NOC*NSF
NOC*NSF heeft als aanvulling op de economische maatregelen van rijksoverheid en gemeenten Coronanoodfonds Sport opgericht en daar 4 tot 5 miljoen euro voor opzij gezet. De Rijksoverheid en anderen die dat willen en kunnen is gevraagd mee te doen. 

Kijk op de website van NOC*NSF voor meer informatie.


Impactanalyse sport
Het Mulier Instituut maakt op verzoek van NOC NSF met de sportbonden over de financiële gevolgen van de situatie rondom het coronavirus. Een update hierover volgt via NOC NSF. De verwachting is dat na het kabinetsberaad van dinsdag 31 maart de enquête verspreid gaat worden. Klik hier voor meer informatie.

NOC*NSF adviseert om op dit moment lopende afspraken te respecteren en op een later moment te inventariseren hoe diverse partijen elkaar kunnen helpen. Juist omdat nog veel onzeker is. Mochten er acute liquiditeitsproblemen zijn ga dan vooral het gesprek aan met de verhuurder of mogelijk uitstel verleend kan worden. 

Bekijk veelgestelde vragen.