Voor sportorganisaties

Overzicht steunmaatregelen 

Er zijn diverse steunmaatregelen en subsidies waar je als sportvereniging, -bedrijf,  -stichting of -evenement eventueel gebruik van kunt maken om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Deze hebben wij ter informatie overzichtelijk op een rijtje gezet. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie.​

Laatste update: 4-september 2020


 


Tegemoetkoming amateursportorganisaties | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
Een amateursportorganisatie komt in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming als deze in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 ten minste 20% aan omzet heeft verloren. Ook mag de organisatie, in het kader van de uitbraak van COVID-19, geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten hebben ontvangen. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw doorlopende lasten in de periode waarin u ten minste 20% minder omzet had. De subsidie kan worden aangevraagd vanaf 15 september t/m 4 oktober 2020.

Kijk voor meer informatie over deze regeling op de website DUS-I.


Gebruikerskosten gemeentelijke sportaccommodaties | Maastricht Sport
Wij hebben de raad en de gebruikers geïnformeerd dat sportverenigingen die een accommodatie gebruiken, die geëxploiteerd wordt door Maastricht Sport, geen gebruikskosten hoeven te betalen zolang de locaties verplicht gesloten zijn op grond van de noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Eerder hadden we hun al laten weten dat men uitstel van betaling van deze kosten voor de duur van 3 maanden kon aanvragen, maar na onderzoek van de gebruiksovereenkomsten blijkt dat de gemeente als gebruiksgever geen gebruiksvergoeding in rekening mag brengen zolang de noodverordening van kracht is. Dit geldt niet voor huurders van kleed-/clubgebouwen, horecagelegenheden of winkel-, kantoor- en sport- en fysioruimtes. Bij “accommodaties huur” is er sprake van een huurovereenkomst conform het ROZ-model. Hierop zijn dan ook de algemene ROZ-bepalingen van toepassing en niet bovengenoemde gebruiksovereenkomsten. Zij kunnen wel de hierboven genoemde uitstel van betaling krijgen.


Steunpunt Corona voor ondernemers | Gemeente Maastricht
Mensen worden in deze tijd geconfronteerd met talloze informatiestromen. Dat maakt het soms lastig om antwoorden te vinden. Met het Steunpunt Corona probeert de gemeente zo veel mogelijk overzicht te scheppen in die informatiestromen. De gemeente verwijst alle ondernemers als eerste voor meer informatie over de afgekondigde maatregelen naar de website van de Rijksoverheid. Het Steunpunt Corona voor ondernemers informeert je aanvullend over alle actuele regelingen die nu van kracht zijn in Maastricht. Op dit moment is dat uitstel van huurkosten en uitstel van betalen van gemeentelijke belastingen.

Kijk op de website van de Gemeente Maastricht voor meer informatie.


Tegemoetkoming schade COVID-19 | Rijksdienst
Op 30 maart 2020 is besloten dat ook sportverenigingen, -stichtingen en -evenementen beroep kunnen doen op steun via het Noodloket en een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro kunnen ontvangen.

Kijk voor meer informatie over deze tegemoetkoming op: www.rvo.nl of bekijk de veelgestelde vragen.


Ondersteuning voor organisaties die zich inzetten | Oranje Fonds
De coronacrisis houdt ons allemaal in de greep en is de komende tijd op zijn minst ongewis te noemen. Het coronavirus heeft verregaande gevolgen voor ons gehele Koninkrijk. Oranje Fonds is er bij uitstek op gericht organisaties te ondersteunen bij het zorgen voor ontmoeting en verbinding tussen mensen. Daarom stelt het fonds extra middelen beschikbaar voor organisaties die zich inzetten om de nood op het gebied van armoede, informele zorg en eenzaamheid ontstaan door de coronacrisis te lenigen. Per aanvraag is maximaal €10.000 beschikbaar. Ook sociale sportorganisaties die bijdragen aan deze problematiek kunnen een aanvraag indienen. Het streven is dat deze aanvragen versneld worden afgehandeld en aanvragers binnen een week een besluit ontvangen.

Kijk hier voor meer informatie


Rabobank Coöperatief Fonds voor stichtingen en verenigingen | Rabobank Zuid-Limburg West
Vrijwilligers blijven noodgedwongen thuis en evenementen en projecten gaan niet door. Daarbij hebben de meeste verenigingen en stichtingen een relatief krappe begroting. Rabobank Zuid-Limburg West biedt in deze bijzondere en hectische tijd hulp en lanceert samen met haar lokale ledenraad een Rabobank Coöperatief Fonds voor lokale verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Met het fonds bieden zij financiële steun aan verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven die in continuïteitsproblemen komen door het coronavirus. U kunt in aanmerking komen voor een bijdrage van maximaal € 2.500,-.

Kijk op de website www.rabobank.nl/zlw voor meer informatie.


Rabo ClubSupport 2020 | Rabobank Zuid-Limburg West
Verenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan een vitale samenleving. Mede daarom draagt Rabobank Zuid-Limburg West het verenigingsleven in onze regio een warm hart toe en doneren zij elk jaar een deel van de winst aan lokale verenigingen via Rabo ClubSupport. Alle verenigingen en stichtingen die klant zijn van Rabobank kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. De leden van de bank stemmen tijdens Rabo ClubSupport op hun favoriete verenigingen. Hoe meer stemmen op een vereniging worden uitgebracht, hoe meer geld deze krijgt. In 2020 worden zo'n 900 verenigingen en stichtingen gesteund met Rabo Club Support en maar liefst €400.000,- uitgereikt.

Kijk hier voor meer informatie over Rabo ClubSupport


Uitstel van betaling belasting | Belastingdienst
Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De aanvraag dien je wel schriftelijk te motiveren voordat de invordering wordt stilgezet, pas later vindt de beoordeling plaats. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen. 

Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie. 


Specifieke sportregelingen uitstel aflossing leningen  | Stichting Waarborgfonds Sport 
De Stichting Waarborgfonds Sport en diverse banken hebben afspraken gemaakt dat de aflossing van kredieten kan worden opgeschort voor 6 maanden. Dit betekent dat de looptijd van de gekoppelde gemeentegarantie wordt verlegd wanneer zij een beroep doen op deze mogelijkheid. 

Kijk op de website van Stichting Waarborgfonds Sport voor meer informatie.


Specifieke sportregelingen Coronanoodfonds sport | NOC*NSF
NOC*NSF heeft als aanvulling op de economische maatregelen van rijksoverheid en gemeenten Coronanoodfonds Sport opgericht en daar 4 tot 5 miljoen euro voor opzij gezet. De Rijksoverheid en anderen die dat willen en kunnen is gevraagd mee te doen. 

Kijk op de website van NOC*NSF voor meer informatie.


Impactanalyse sport
Het Mulier Instituut maakt op verzoek van NOC NSF met de sportbonden over de financiële gevolgen van de situatie rondom het coronavirus. Een update hierover volgt via NOC NSF. De verwachting is dat na het kabinetsberaad van dinsdag 31 maart de enquête verspreid gaat worden. Klik hier voor meer informatie.

NOC*NSF adviseert om op dit moment lopende afspraken te respecteren en op een later moment te inventariseren hoe diverse partijen elkaar kunnen helpen. Juist omdat nog veel onzeker is. Mochten er acute liquiditeitsproblemen zijn ga dan vooral het gesprek aan met de verhuurder of mogelijk uitstel verleend kan worden. 

Bekijk veelgestelde vragen.