Buitensportaccommodaties

Gebruik gemeentelijke buitensportaccommodaties tijdens corona

Op deze pagina’s vind je actuele informatie over de door Maastricht Sport geëxploiteerde buitensportaccommodaties. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie.​​

Laatste update: 14-mei 2020

Op woensdagavond 6 mei heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt met betrekking tot het coronavirus en sport. De belangrijkste maatregel is het verder verruimen van de sport in de buitenlucht met ingang van maandag 11 mei. Ondanks dat er beperkingen zijn, zoals bijvoorbeeld het afstandscriterium bij mensen vanaf 13 jaar, het verbod op wedstrijden en het gesloten blijven van de kleedkamers en sportkantines, is dit voor een grote groep mensen goed nieuws.

Gebruik gemeentelijke buitensportaccommodaties
Voor wat betreft het gebruik van de gemeentelijke buitensportaccommodaties zijn er al afspraken gemaakt met een groot aantal gebruikers tot en met 19 mei. Deze afspraken respecteren wij.
Met ingang van woensdag 20 mei ontstaat een nieuwe situatie. Maastricht Sport heeft vanaf die datum nog geen toezeggingen gedaan voor gebruik. 

Werkwijze verdeling beschikbare gebruiksmomenten
Alle hoofdgebruikers van sportparken waar nog sportfaciliteiten beschikbaar zijn hebben inmiddels aantal vaste gebruiksmomenten toegewezen. De resterende gebruiksmomenten komen beschikbaar voor de overige gebruikers of waar mogelijk aanvullend gebruik van de hoofd-gebruikers.
Overdag is voldoende ruimte om bewegingsonderwijs en andere activiteiten, waaronder gebruik door binnensportclubs, te laten plaatsvinden. Dat is ook nog het geval op enkele doordeweekse avonden en in het weekend. De ingangsdatum van deze nieuwe tijdelijke werkwijze is 20 mei en duurt tot aan het einde van het huidige seizoen op 21 juni 2020.

Aanvraag indienen
Om in aanmerking te komen voor gebruik dient een aanvraag te worden ingediend. U dient uw volledig ingevuld en ondertekend formulier te mailen naar: verhuur@maastrichtsport.nl. Wij beoordelen de aanvragen van de resterende gebruikers op volgorde van binnenkomst. Als uw aanvraag voor 18 mei door ons ontvangen is zult u de bevestiging van het aan u toegewezen gebruik voor 20 mei van ons ontvangen. Ontvangen wij uw aanvraag later, dan wordt uw aanvraag beoordeeld na het toebedelen van de aanvragen die eerder ontvangen zijn. De faciliteiten op de sportparken mogen alleen gebruikt worden als deze zijn vastgelegd in een reserveringsovereenkomst. Deze ontvangt u zo spoedig mogelijk na uw aanvraag.

Aanvullende informatie aanvragen

  • Op bijgevoegd aanvraagformulier kunt u aangeven op welke momenten u gebruik gaat maken van de voorzieningen.
  • Gebruikers mogen in onderling overleg tot een andere verdeling komen, mits dit binnen de aan hun toegekende bloktijden gebeurt. Dit moet wel ook met Maastricht Sport worden kortgesloten.
  • Voor het gebruik van de sportparken tot en met 21 juni hoeft niet betaald te worden.
  • Bekeken wordt nog onder welke voorwaarden gebruik van de sportfaciliteiten na 21 juni mogelijk is. Hierbij zal onder meer ook rekening worden gehouden met de planning van de sportbonden. Mogelijk gaat deze afwijken van de normale werkwijze nu het kabinet heeft aangegeven dat tot 1 september geen wedstrijden mogen plaatsvinden.
  • Maastricht Sport behoudt zich het recht voor om bij minimaal gebruik van een sportpark, het gebruik te verplaatsen naar een ander park of ander moment. Hierover zal overleg plaatsvinden met de aanvrager.

Voorwaarden gebruik
Voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties zijn i.v.m. corona de volgende aanvullende voorwaarden opgesteld. Deze dien je als gebruiker na te leven.

Protocol verantwoord sporten
Om verantwoord te kunnen heeft NOC*NSF een protocol opgesteld. Alle gebruikers van een gemeentelijke sportaccommodatie dienen het 'Protocol verantwoord sporten' na te leven. Dit voor zowel uw veiligheid als die van anderen.