Buitensportaccommodaties

Gebruik gemeentelijke buitensportaccommodaties tijdens corona

Op deze pagina’s vind je actuele informatie over de door Maastricht Sport geëxploiteerde buitensportaccommodaties. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie.​​

Laatste update: 1-juli 2020


De door het kabinet opgelegde verplichte sluiting van alle sportaccommodaties en sportkantines als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wordt per 1 juli opgeheven. Dat heeft premier Rutte woensdagavond aangekondigd. Ook senioren hoeven tijdens de sportactiviteiten geen afstand meer te houden, waardoor het organiseren van wedstrijden per 1 juli weer mogelijk is.

Zomerstop 22 juni tot en met 19 juli
Ten opzichte van andere seizoenen is er wellicht dit jaar bij organisaties meer interesse om ook tijdens de zomerstop velden te gebruiken. Mensen gaan dit jaar niet of minder op vakantie en sporten is lange tijd niet mogelijk geweest. Ook kunnen verenigingen kunnen iets terugdoen voor hun leden die trouw contributie zijn blijven betalen en is er de mogelijkheid voor clubs om vanaf 1 juli extra inkomsten te krijgen als ook de sportkantines weer open mogen.

Voorwaarden gebruik tijdens zomerstop
De gemeente Maastricht is graag bereid om tijdens de zomerstop van maandag 22 juni tot en met zondag 19 juli het gebruik van de beschikbare faciliteiten op de sportparken toe te staan met in acht name van de navolgende voorwaarden:

 1. Gebruik moet worden aangevraagd bij Maastricht Sport met het bijgevoegde aanvraagformulier en is pas toegestaan nadat een schriftelijke reserveringsbevestiging is ontvangen.
 2. Gebruik moet plaatsvinden conform de geldende kabinetsmaatregelen en aanbevelingen vanuit het RIVM.
 3. Tijdens de zomerstop is het alleen mogelijk om volledige velden te reserveren. 
 4. Voor het gebruik moet het reguliere door de gemeenteraad vastgestelde uurtarief worden betaald.
 5. Voor gebruikers die in het seizoen 2019-2020 een forfaitbedrag betaald hebben, loopt dit nog door tijdens de zomerstop (voor 1 maand); uiteraard alleen voor de faciliteiten waarvan daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt.
 6. De tarieven staan vermeld op het aanvraagformulier.
 7. Omdat tijdens de zomerstop de meeste natuurgrasvelden nog niet gebruikt kunnen worden (zie onderhoudsschema in aanvraagformulier) en hierdoor sommige sportclubs niet van hun reguliere accommodatie gebruik kunnen maken, zal voor het gebruik tijdens de zomerstop ongeveer dezelfde werkwijze in verdeling van de gebruiksmomenten worden gehanteerd als voor de eerdere periode van 20 mei tot en met 21 juni. Dat betekent dat hoofgebruikers van accommodaties die beschikbaar zijn in de zomerstop optimaal worden gefaciliteerd op hun eigen accommodatie. Maar ook dat de primetime momenten op deze parken deels toegewezen zullen worden aan hoofdgebruikers van de sportparken die momenteel niet beschikbaar zijn (Daalhof, Itteren, Wolder, Toustruwe en Geusselt-Zuid).
 8. De beschikbare faciliteiten staan vermeld op het aanvraagformulier.


Aanvraagformulier
Om in aanmerking te komen voor gebruik dient een aanvraag te worden ingediend middels het invullen en retourneren van bijgevoegd aanvraagformulier. De bevestiging van het gebruik (reserveringsovereenkomst) ontvangt u zo spoedig mogelijk na uw aanvraag.

Wij stellen het op prijs als u ons doorgeeft als u geen gebruik van de buitensportaccommodatie gaat maken. U kunt dan een mailtje sturen naar verhuur@maastrichtsport.nl.


Aanvullende voorwaarden gebruik

 • De richtlijnen van het RIVM zijn van toepassing op het gebruik.
 • Om verantwoord te kunnen heeft NOC*NSF een protocol opgesteld. Alle gebruikers van een gemeentelijke sportaccommodatie dienen het 'Protocol verantwoord sporten' na te leven. Dit voor zowel uw veiligheid als die van anderen.
 • Op alle gebruik zijn de reguliere gebruiksvoorwaarden van toepassing met uitzondering van de bepalingen die in strijd zijn met de RIVM-richtlijnen. Deze voorwaarden staan op de website www.maastrichtsport.nl/accommodaties-en-voorzieningen/buitensport
 • De gebruiker is zelf verantwoordelijk dat de maatregelen zoals gesteld door het RIVM nageleefd worden.
 • Conform het kabinetsbesluit heeft de veiligheidsregio Zuid-Limburg in haar meest actuele noodverordening (per 15 juni 2020) opgenomen dat omkleden en douchen in zwembaden en buitensportaccommodaties weer is toegestaan. Dat betekent:
  • dat in de buitensportkleedlokalen van sportpark Geusselt desgewenst weer omgekleed en gedoucht kan worden;
  • op sportpark West is dit nog niet mogelijk vanwege onderhoud. Naar verwachting kan daar weer vanaf medio volgende week gebruik worden gemaakt van kleedruimten en douches;
  • voor wat betreft het douchen in kleedlokalen die eigendom zijn van clubs of geëxploiteerd worden door externe partijen, geldt dat bij de betreffende organisaties zelf geïnformeerd moet worden of en zo ja per wanneer weer gedoucht kan worden;


Beschikbare momenten gebruik

 • Periode maandag 22 juni t/m zondag 19 juli.
 • Tijdstippen:
  • Weekdagen van 9.00 – 22.30 uur;
  • Zaterdag 9.00-17.00 uur;
  • Zondag 10.00-17.00 uur.
 • Maastricht Sport behoudt zich het recht voor om bij minimaal gebruik van een sportpark, het gebruik te verplaatsen naar een ander park of ander moment. Hierover zal overleg plaatsvinden met de aanvrager.
 • Maastricht Sport of de hoofdgebruikers van een park of de gebruiker, zorgen voor het openen/sluiten van de accommodatie en het toezicht op gebruik. Hierover worden nog afspraken gemaakt.
 • Sportmateriaal moet zelf worden meegenomen. Indien het sportmateriaal betreft van de vereniging zelf welke is opgeslagen in een bergruimte, mag deze vereniging de eigen materialen gewoon gebruiken. Let hierbij wel op de RIVM richtlijnen en de verschillende opgestelde sportprotocollen.