Binnensportaccommodaties

Gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties tijdens corona

Op deze pagina’s vind je actuele informatie over de door Maastricht Sport geëxploiteerde binnensportaccommodaties. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie.​

Laatste update: 1-juli 2020


De Nederlandse regering heeft op 24 juni aangekondigd dat per 1 juli alle sportaccommodaties en sportkantines weer open mogen onder bepaalde voorwaarden. Omdat de openstelling van binnensportaccommodaties en de richtlijnen die door het RIVM hieraan verbonden zijn nogal wat consequenties heeft voor u als gebruiker en ons als exploitant hebben we eerst geïnventariseerd in welke mate behoefte is aan deze openstelling. Gebleken is dat de behoefte dusdanig gering en versnipperd is dat het kostentechnisch (vooral veroorzaakt door extra schoonmaakkosten, extra personeelsinzet en extra materialen) onverantwoord zou zijn om meerdere accommodaties voor gebruik te openen. We hebben daarom helaas moeten besluiten om de binnensportaccommodaties van maastricht Sport pas met ingang van het nieuwe seizoen 2020-2021, dat start op 15 augustus 2020, in gebruik te geven. Dat is ruim voor 24 augustus, de dag waarop de scholen weer beginnen.

Zomergebruik mogelijk in Sporthal Daalhof
Nu de binnensportaccommodaties dus dicht blijven, betekent dit dat we de zomer gaan indelen zoals dit ook andere jaren het geval is geweest. Om de sporters tegemoet te komen die toch graag willen sporten tijdens de gesloten periode zal tijdens de zomerperiode een hal beschikbaar blijven voor gebruik. Sporthal Daalhof kan gedurende de periode van 1 juli tot en met 14 augustus worden gehuurd. U kunt een reservering maken via het aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Tarieven zomergebruik Sporthal Daalhof

Haldeel Tarief per uur
1/3 haldeel € 14,25
2/3 haldeel € 28,50
Hele hal € 42,75

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


Aanvraagformulier zomergebruik Sporthal Daalhof

Periode: 01-07-2020 t/m 14-8-2020

Vul onderstaand digitaal formulier compleet in om een reservering te maken. Heeft u problemen met het digitaal invullen neem dan contact op met de afdeling verhuur via verhuur@maastrichtsport.nl.


Gegevens contactpersoon reserveringen
Gegevens facturering

Factuuradres is hetzelfde als bovenstaand adres

Wilt u gebruik maken van automatische incasso?*
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••