Maastricht UMC+, Maastricht Sport en Fontys Sporthogeschool slaan handen ineen

PERSBERICHT

12 november 2013

Maastricht UMC+, Maastricht Sport en Fontys Sporthogeschool slaan handen ineen.

Vandaag ondertekenden Maastricht UMC+, Fontys Sporthogeschool en Maastricht Sport de samenwerkingsovereenkomst voor het project Beweegmaatjes. Dit is een wetenschappelijk onderbouwd beweegprogramma, ontwikkeld door Fontys Sporthogeschool afgestemd op kinderen met overgewicht. De deelnemende kinderen in de leeftijd van 8 t/m 18 jaar krijgen gedurende een periode van twaalf weken een intensief één op één begeleid beweegprogramma aangeboden.

Sportprogramma op maat

Het project onderscheidt zich t.o.v. andere bewegingsstimuleringsprogramma’s door de intensieve persoonlijke begeleiding door een vakkundig team, de laagdrempelige financiële bijdrage en het borgen van de beweegactiviteiten van de deelnemers in vervolgtrajecten. Het programma kent een zeer divers aanbod zoals o.a. SNAG golf, dans en speedminton. Plezier is gedurende het programma de belangrijkste factor. Met plezier bewegen is namelijk het fundament om andere doelstellingen binnen het traject te kunnen verwezenlijken. De deelnemers leren elkaar kennen en worden actief betrokken bij het vormgeven van de programma’s. Bijkomende effecten zijn dat gezondheidsrisico’s worden verminderd en dat bij de deelnemers het zelfstandig functioneren en de zelfwaardering toeneemt.

Integrale aanpak overgewicht

Beweegmaatjes sluit aan op het multidisciplinaire programma van COACH van Maastricht UMC+,  gericht op kinderen met overgewicht. In dit programma wordt aandacht geschonken aan voeding, opvoeding en de psychologische aspecten van overgewicht. Maastricht Sport is initiatiefnemer en wil met ‘Beweegmaatjes’een bijdrage leveren aan de ambitie om meer Maastrichtenaren aan het sporten en bewegen te krijgen en houden.

Wethouder sport Gerdo van Grootheest: “Met de aanpak van Beweegmaatjes leveren we maatwerk voor een specifieke groep kinderen die normaal niet sport. Op die manier draagt het bij aan onze ambitie om zoveel mogelijk Maastrichtenaren aan het sporten te krijgen. Zo ontdekken deze kinderen hoe leuk sporten is.  Daar hebben ze de rest van hun leven plezier van!”.

Vervolgtraject

Na afloop van het twaalf weken durende beweegprogramma kunnen deelnemers onder persoonlijke begeleiding doorstromen naar een vervolgprogramma. Dit programma sluit nauw aan bij het project Beweegmaatjes.  Zo wordt de kans op terugval verminderd. Tevens worden de deelnemers blijvend gestimuleerd om uiteindelijk aansluiting te vinden bij een sportvereniging of andere sportaanbieder.

De afgelopen weken is een groep van twintig deelnemers gestart. De eerste reacties bij zowel ouders, deelnemers als partners zijn positief. Enkele reacties: “Ik ben al twee kilo afgevallen”, “Mijn kind heeft zichtbaar meer plezier en energie gekregen” en “Ik heb nu mijn eigen persoonlijke trainer en dat is super cool”.

Beweegmaatje in de media