Organisatie

De organisatie achter Maastricht Sport:

De directie, bestaande uit een directeur die integraal manager is en verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelen van Maastricht Sport. Als voorzitter van het managementteam van de nieuwe uitvoeringsorganisatie sport geeft hij direct leiding aan de manager Bedrijfsvoering (onder directeur) en de teammanager Accommodaties. De directeur is lid van het gemeentelijk managementteam. Tevens is hij directeur van de Stichting Personeelsbeheer Sport.

Het Bedrijfsbureau waarin naast alle bedrijfsvoeringstaken ook marketing en communicatie zijn ondergebracht. Dit bureau wordt aangestuurd door de manager Bedrijfsvoering.

Het team accommodaties met als taken beheer, gebruikersonderhoud, verhuur en exploitatie van: de sport- en speelvoorzieningen, binnen- en buitensportaccommodaties en het nieuwe Geusseltbad. Onder verantwoordelijkheid van de teammanager Accommodaties.

Het team Sport & Bewegen waarbij één sport- en beweegprogramma wordt aangeboden, ongeacht de soort sportvoorziening/-beoefening. Daarin zijn ook ondergebracht de zwembadactiviteiten, inclusief het zwemonderricht en de verenigingsondersteuning. Dit team wordt aangestuurd door teammanager Sport & Bewegen.

Het team Zwembad die uitvoerende is in alle zwembadactiviteiten van het Geusseltbad waaronder zwemlessen, sportlessen en recreatief zwemmen. Dit team wordt aangestuurd door de teammanager Zwembad.