Trajekt ondertekent Maastrichts Sportakkoord

Namens Trajekt heeft directeur bestuurder Ward Vijgen op 29 september het Maastrichts Sportakkoord ondertekend. “Trajekt is als organisatie in welzijnswerk een belangrijke partner in het realiseren van een gezonde, vitale en veerkrachtige leefomgeving voor de Maastrichtse burgers” aldus Yvon Prince, voorzitter van het Maastrichtse Sportakkoord.

Trajekt wil mensen ondersteunen, waardoor iemand in staat is zelf de regie te nemen over zijn leven of omgeving en naar eigen vermogen te participeren in de samenleving; van kinderen tot ouderen. Elke vraag is uniek en wordt opgelost met alles waar Trajekt voor staat. Professioneel, gedreven en integer, maar vooral samen. Dit is waar Trajekt voor staat. Samenwerken, verbinden en signaleren hier is Trajekt sterk in. Vanuit een passie voor het werk denken we samen met onze opdrachtgevers na over onze dienstverlening en zoeken we naar verbeteringen en kansen. Dit zit in de genen van de hele organisatie en is een van de belangrijkste pijlers in het bestaan.

Deze visie van Trajekt is waardevol voor de realisering van de doelstelling van Maastrichts Sportakkoord!