Samenwerking met kindpartners MIK, Samen Spelen en Kinderstralen

In de afgelopen periode zijn er verschillende structurele samenwerkingsverbanden tussen school, kindpartners en Maastricht Sport ontstaan. De kindpartners waar Maastricht Sport nu ook mee samenwerkt zijn: MIK, Samen Spelen en Kinderstralen.

LO+ vakleerkrachten verzorgen of coördineren het beweegaanbod binnen de Intergraal Kind Centra. Hierbij kunt u denken aan TSO activiteiten, naschoolse activiteiten of een alternatief beweegaanbod voor de 0-4 jarigen.