Ondersteuning CTB-controle

Ondersteuning van controle coronatoegangsbewijs voor gemeentelijke sportaccommodaties

Gemeente Maastricht stelt financiën beschikbaar voor het controleren van het coronatoegangsbewijs in diverse sectoren, waaronder sport. Het geld is beschikbaar gesteld door het Rijk, en over de gemeenten verdeeld door de veiligheidsregio’s.

Het stadsbestuur van Maastricht heeft besloten het bedrag van 309.000 euro op te splitsen naar sectoren die het coronatoegangsbewijs (CTB) moeten controleren. Het gaat om de volgende verdeling:

  • Cultuur 30.000 euro
  • Evenementen 69.000 euro (in eerste instantie bestemd voor de controle bij Magisch Maastricht)
  • Collectieve projecten voor detailhandel en horeca 139.000 euro (deels al ingezet voor de polsbandjes in de horeca)
  • Sport 71.000 euro

De gemeente Maastricht zet het aan sport toegewezen deel van de gelden in ter ondersteuning van de hoofdgebruikers van de gemeentelijke sportparken en sporthallen bij het controleren van de CTB’s.

Steun bij CTB-controles in sporthallen
De gemeente Maastricht heeft besloten om een deel van de gelden in te zetten voor het controleren van de CTB’s in de gemeentelijke sporthallen. Hiervoor is gekozen omdat er vaak meerdere partijen gelijktijdig gebruik maken van deze accommodaties. Het uitvoeren van controles zijn hier daarom ook complexer dan bijvoorbeeld in gymzalen en sportzalen. Maastricht Sport huurt zelf de beveiligers in op de momenten waarop er gebruik plaatsvindt. Alle vaste gebruikers hebben een mail ontvangen met meer informatie over wat dit precies inhoudt voor het gebruik.

Subsidieregeling voor CTB-controles op sportparken
Ook stelt de gemeente geld beschikbaar voor controles op de gemeentelijke sportparken. Vanwege het groot aantal mutaties dat zich voordoet in het gebruik op de sportparken en het feit dat de gebruikers zelf het meest actuele overzicht hebben van het gebruik en snel kunnen handelen, is ervoor gekozen om de gebruikers zelf de controle van de CTB’s te laten regelen. Hiertoe heeft de gemeente Maastricht een subsidieregeling in het leven geroepen.
Alle vaste gebruikers hebben een mail ontvangen met meer informatie over het aanvragen van deze subsidie.
Klik hier voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie