MVV en MVV Academy ondertekenen het Maastrichts Sportakkoord

MVV en de MVV Academy zijn nieuwe partners van het lokale Sportakkoord van Maastricht. Op dinsdag 6 juli maakten zij deze samenwerking officieel door het Maastrichts Sportakkoord te ondertekenen. De komende tijd gaan zij samen met de andere partners van het Sportakkoord aan de slag met het verkennen van mooie samenwerkingsmogelijkheden. Met deze samenwerking hopen we een bijdrage te leveren aan de hoofddoelstelling van het Sportakkoord; het bevorderen van een gezondere leefomgeving en sport voor iedereen toegankelijk maken. Ron Elsen, MVV Academy: “Ook wij zien het grote belang van sport in Maastricht, en willen hierin met MVV een bijdrage aan leveren.”
 

Foto: PubliciteitVisie/Frank Kerbusch


Met de MVV Academy wil MVV de komende jaren gaan werken aan de professionalisering van de jeugdopleiding, met focus op o.a. meer samenwerkingen met amateurclubs, talentontwikkeling en –scouting. Daarbij zal er niet alleen aandacht zijn voor de ontwikkeling op sportief gebied maar ook volop aandacht komen voor bijvoorbeeld fysieke en fysiologische ontwikkeling, voeding en mentale weerbaarheid. Deze doelstellingen sluiten aan bij de ambities van het Sportakkoord. Door kennis en ervaringen te delen en door samen te werken kunnen we meer bereiken.

Over het Maastrichts Sportakkoord
In navolging van het Nationaal Sportakkoord hebben we in Maastricht een lokaal akkoord opgesteld. Het hoofddoel van het akkoord is meer Maastrichtenaren een leven lang met plezier laten sporten en bewegen. Sporten of bewegen is niet alleen leuk en gezond, maar draagt ook bij aan een leefbare stad waarin het prettig wonen is en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke organisaties, zorginstellingen, onderwijs en gemeente zijn daarom met elkaar in gesprek gegaan om ambities en uitdagingen te bespreken en concrete ideeën uit te wisselen. Op dit moment zijn er 34 akkoorden ondertekend. Onder andere met schoolbesturen als Stichting MosaLira en Stichting kom Leren, maatschappelijke organisaties als LEVANTOgroep en MIK Kinderopvang en verenigingen als Bridgeclub Maastricht en Atletiek Maastricht.

De thema’s die in het Sportakkoord aan bod komen zijn inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport en beweegaanbieders, een positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig in bewegen en talentontwikkeling en sportevenementen inspireren.

Meer informatie over het Maastrichts akkoord vind je op:
www.sportakkoord-maastricht.nl