Mondkapjesplicht per 1 december 2020

Vanaf 1 december geldt er een mondkapjesplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder bij het betreden van een publieke binnenruimte. Deze verplichting geldt in eerste instantie voor drie maanden. Zodra er geen medische noodzaak meer is, kan deze plicht worden ingetrokken door de Rijksoverheid. Onderstaande informatie is in lijn met het advies zoals gegeven op de website van NOC NSF. Kijk voor meer informatie op de website van NOC*NSF.

Mondkapjes en sportbeoefening

  • Mondkapjes zijn verplicht om te dragen in de binnensportaccommodaties. Dit betekent dat je verplicht bent om ze overal in de accommodatie te dragen, dus niet alleen bij binnenkomst, maar ook in de gangen, bij toiletbezoek, gebruik EHBO-ruimte enz. Alleen tijdens het sporten hoeft het mondkapje niet gedragen te worden.
  • Voor sporten die buiten plaatsvinden geldt géén mondkapjesplicht; ook niet als je op een gemeentelijke accommodatie sport. Betreed je echter een gebouw voor toiletbezoek, ophalen van materialen enz. dan geldt er wel een mondkapjesplicht.
  • Omdat de horeca en kleedlokalen momenteel niet in gebruik zijn speelt hier de mondkapjesplicht (nog) niet. Zo gauw deze weer gebruik mogen worden, geldt de plicht ook uiteraard hier.
  • Bij het betreden van een gebouw (bijvoorbeeld om naar de bestuurskamer te gaan) is de mondkapjesplicht ook van toepassing.


Welke mondkapjes mag je gebruiken?
Op plekken waar een mondkapje verplicht is, mag je alleen een mondkapje dragen en geen spatscherm. Mondkapjes moeten goed op uw gezicht aansluiten. Gebruik geen zakdoek, sjaal of buff. Het is niet nodig een medisch mondmasker te gebruiken.

Uitzonderingen
Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Het kan zowel om zichtbare, als onzichtbare beperkingen of ziektes gaan. Concreet gaat het om:

  • Mensen die vanwege hun beperking of ziekte fysiek niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten. Bijvoorbeeld door een aandoening aan hun gezicht;
  • Mensen die door het dragen van een mondkapje last krijgen van hun gezondheid. Bijvoorbeeld door een longaandoening;
  • Mensen die ernstig ontregeld raken van het dragen van een mondkapje. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening;
  • Begeleiders van mensen die afhankelijk zijn van non-verbale communicatie, zoals liplezen.

Het handhavend lokaal gezag kan mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt.

Mondkapjesplicht in gemeentelijke sportaccommodaties
In en bij de accommodaties van Maastricht Sport hangen bij binnenkomst handreikingen over het gebruik van de accommodatie. Deze worden aangevuld met een verwijzing naar de mondkapjesplicht die vanaf 1 december geldt in al onze binnenruimtes. Bekijk de handreikingen in de downloads rechtsboven op deze pagina.

Verdere informatie (financiële) corona maatregelen
Op onze website vind je een overzicht van alle maatregelen met betrekking tot sport en alle financiële regelingen waar je als sportvereniging wellicht aanspraak op kunt maken. We zullen dit overzicht waar nodig blijven aanvullen. Daarnaast heeft Gemeente Maastricht een steunpunt ingericht voor al haar inwoners en ondernemers www.gemeentemaastricht.nl/stad/steunpunt-corona. Houd deze websites in de gaten!