Inzicht in de eigen gezondheid dankzij Health Checks

Inzicht in de eigen gezondheid dankzij Health Checks

Deze week vinden de halfjaarlijkse Health Checks van Maastricht Sport plaats! Mensen die al deelnemen aan de beweeggroepen van Maastricht Sport en een gedeelte van de Maastrichtse bevolking konden zich vrijwillig en gratis opgeven voor deze check. Ruim 200 mensen meldden zich aan, zij worden getest op zowel Sportpark West als in de Geusselt Sporthal. Gedurende de tests krijgen de deelnemers zicht op hun BMI, kracht, conditie, lenigheid en balans met als doel om de fysieke gezondheid te (blijven) monitoren. Na afloop krijgen de deelnemers een concreet advies voor verbetering van hun sport- en beweeggedrag.

Zodoende levert Maastricht Sport een bijdrage aan het stimuleren van een actieve leefstijl en de zelfredzaamheid van de burger.