Betalingsregeling voor huurders ruimten Maastricht Sport

De economische gevolgen van de corona-crisis voor bedrijven en organisaties zijn ingrijpend. Bedrijven en (maatschappelijke) organisaties verzoeken de gemeente om lokale maatregelen die verlichting kunnen geven in de (liquiditeits-)problemen waarmee zij kampen. Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht heeft op 23 juni het besluit genomen om bedrijven en maatschappelijke organisaties (waaronder sportclubs), die gemeentelijke panden huren, en liquiditeitsproblemen ondervinden als gevolg van de uitbraak van het corona virus, de mogelijkheid te bieden om (aanvullend op uitstel) voor de maanden april, mei en juni 2020, (nog) drie maanden huuruitstel te verlenen. Dit uitstel betreft de huur voor de maanden juli, augustus en september, ingaande 1 juli 2020. De uitgestelde betaling dient (middels een betalingsregeling) uiterlijk voor 1 juli 2021 te worden voldaan. Er is geen sprake van kwijtschelding. Huurders die hiervoor in aanmerking komen hebben hier bericht over ontvangen van Maastricht Sport.


Wie komen in aanmerking
Bovenstaande betekent concreet dat (verlenging van) uitstel van huurbetaling voor de maanden juli, augustus en september 2020 kan worden aangevraagd door onderstaande huurders van door Maastricht Sport geëxploiteerde accommodaties c.q. ruimten:

  • Kleed-/clubgebouw
  • Horecagelegenheid verbonden aan sportfaciliteiten
  • Kantoor-/winkelruimte
  • Sportmedische- annex fitnessruimte.
  • (verder te noemen “accommodaties huur”).


Organisaties die niet eerder een verzoek voor uitstel betaling indienden
Heeft u geen gebruik gemaakt van uitstel van huurbetaling voor de maanden april, mei en juni 2020, vul dan het formulier “20200624 INV Registratieformulier verzoek betalingsregeling Huur 2020” volledig in. Vergeet niet om op de 2e pagina het aantal termijnen te vermelden waarop de uitgestelde betalingen worden voldaan (mag ook 1 zijn). Stuur het formulier vervolgens naar verhuur@maastrichtsport.nl (en dus niet zoals aangegeven op het formulier naar Vastgoed).

Organisaties die uitstel hebben van betaling voor de maanden april, mei en juni 2020
Heeft u al uitstel van huurbetaling voor de maanden april, mei en juni 2020 dan dient u het formulier “registratieformulier verzoek verlenging betalingsregeling Huur 2020-sport-inv” volledig in te vullen. Vergeet niet om op de 2e pagina het aantal termijnen te vermelden waarop de uitgestelde betalingen worden voldaan (mag ook 1 zijn). Stuur het formulier vervolgens naar verhuur@maastrichtsport.nl

Verdere procedure
Na ontvangst van het door uw organisatie ingediende aanvraagformulier wordt de incasso van huur direct stopgezet. Daarna volgt er een inhoudelijke beoordeling door Maastricht Sport. U ontvangt de uitkomst van deze beoordeling per mail. Binnen drie maanden vanaf 1 juli moet er overeenstemming zijn over een betalingsregeling voor de achtergestelde huur. Deze moet volledig voldaan zijn voor 1 juli 2021; dat betekent dat organisaties die eerder uitstel kregen tot 1 januari 2020, nu dus 6 maanden langer de tijd hebben om de uitgestelde betalingen te voldoen. De rente van de achtergestelde betaling wordt kwijtgescholden.

Hulp nodig
Komt u er niet uit of heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar verhuur@maastrichtsport.nl.