Your COACH Next Door

Overgewicht bij kinderen verhelpen en voorkomen door nauwe samenwerkingen

Iedereen weet dat sporten en gezonde voeding van belang zijn voor een gezond lijf. Al op jonge leeftijd kunnen kinderen te maken krijgen met (beginnend) overgewicht. Om een leven met grote gewichtsproblemen te voorkomen, is het raadzaam om het bewustzijn van een gezonde leefstijl al op jonge leeftijd onderdeel te maken van het leven van een kind. Jong geleerd is immers oud gedaan. 


Een breder netwerk voor een groter bereik

Your COACH Next Door is het programma dat wordt ingezet om dit bewustzijn te vergroten en middels een ketenaanpak overgewicht bij kinderen en jongeren te laten dalen. De intentie van Your COACH Next Door is om de bestaande samenwerking tussen Maastricht Sport, GGD en het Maastricht UMC+ uit te breiden en te versterken naar de wijken (en lokale partners), JGZ, sociale domein (gemeente) en de zorgverzekeraar.

Fleur Verkade, GGD Zuid-Limburg, vertelt over Your COACH Next Door: “Met het programma willen we via zoveel mogelijk partners overgewicht bij kinderen signaleren om in een zo vroeg mogelijk stadium de kinderen en hun ouders te helpen bij een gezonde leefstijl. Daarmee zetten we niet alleen in op het verhelpen van gezondheidsrisico’s, maar ook op preventie.”

Het programma is pas afgelopen voorjaar gestart, het doel is uiteindelijk om Your COACH Next Door steeds verder uit te rollen over de stad: “In deze pilot is de jeugdverpleegkundige en de praktijkondersteuner van de huisarts (POH) Jeugd gepositioneerd als centrale begeleider voor het gezin. Zij staan midden in het wijk-netwerk en dit was dan ook een logische stap. Maar het netwerk van signalerende partijen en personen breidt zich steeds verder uit om meer kinderen te kunnen laten aansluiten bij Your COACH Next Door. Aan de andere kant willen we ook meer behandelaars laten aansluiten, zoals diëtisten, fysiotherapeuten en kinderartsen, zodat de expertise in de wijk goed wordt benut.”, aldus Fleur Verkade.


Maastricht Sport en Your COACH Next Door

Met het programma COACH Sports (onderdeel van COACH en Your COACH Next Door) richt Maastricht Sport zich op kinderen tussen de 8-12 jaar en jongeren tussen de 12-18 jaar met (beginnend) overgewicht. De hoofddoelstelling van het beweegprogramma is jongens en meiden met overgewicht op speelse wijze te laten ervaren hoe leuk bewegen kan zijn.
Plezier staat hierbij voorop!