Startbijeenkomst Sportakkoord Maastricht

Samen op weg naar een Maastrichts Sportakkoord dat sporten en bewegen nog beter op de kaart zet.

In Maastricht is sinds kort een sportformateur actief. Op woensdag 25 september organiseert de sportformateur een startbijeenkomst voor sportaanbieders, maatschappelijke instellingen, bedrijven en gemeente. Het doel is tweeledig. Ten eerste worden de deelnemers nader geïnformeerd over het sportakkoord voor Maastricht, de weg ernaartoe, de kansen die dit biedt en wat de inbreng van eenieder hierin kan zijn. Ten tweede is het doel om te inventariseren welke ideeën en kansen er zijn om de lokale sport te versterken en de maatschappelijke kracht ervan te vergroten en om na te gaan welke organisaties en instellingen samen willen werken in een lokaal sportakkoord.


Nationaal Sportakkoord
Vorig jaar juni kwamen in Den Haag organisaties en instellingen op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en zorg bij elkaar om samen met de minister van Sport het Nationaal Sportakkoord te ondertekenen. In dat akkoord met de titel ‘Sport verenigt Nederland’ zijn ambities geformuleerd gericht op versterking van de sport en optimale benutting van de maatschappelijke kracht ervan. Met het Sportakkoord wil men landelijk bereiken dat iedereen – écht iedereen – een leven lang plezier in sport kan hebben. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Nu en in de toekomst.


Lokale navolging
Overal in Nederland krijgt dit idee nu navolging en wordt aan lokale en regionale sportakkoorden gewerkt. Zo ook in Maastricht. De gemeente heeft van de rijksoverheid middelen gekregen om een sportformateur in te schakelen. Wanneer een lokaal sportakkoord is gesloten kan de gemeente ook een uitvoeringsbudget aanvragen.


Sportformateur
Een speciale rol bij de totstandkoming van een lokaal sportakkoord is weggelegd voor een sportformateur. Het is de taak van de sportformateur om diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over de invulling van een sportakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren. Johan Vermeulen is bereid gevonden om als sportformateur het voortouw te nemen bij de samenstelling van het lokale sportakkoord voor Maastricht. Hij is al vele jaren werkzaam als procesbegeleider op het snijvlak van sport, onderwijs en lokale overheid. “Ik kijk ernaar uit de partijen in Maastricht te begeleiden in het proces om als gelijkwaardige partners te komen tot een gedragen Lokaal Sportakkoord,” aldus Johan Vermeulen.


Onafhankelijk
De sportformateur opereert onafhankelijk en is niet in dienst van de gemeente. In de komende maanden gaat hij rond de tafel met vertegenwoordigers van allerlei lokale organisaties en instellingen. Hij gaat op zoek naar nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking die ertoe leiden dat sportorganisaties sterker worden, dat meer mensen in beweging komen en dat de samenleving nog meer profijt heeft van de maatschappelijke kracht van de sport.


Wethouder steunt het initiatief
Wethouder Bert Jongen van Sport en Recreatie staat zeer positief tegenover het ontwikkelen van een lokaal sportakkoord. “Het sportakkoord biedt kansen om iedereen in beweging te krijgen in Maastricht. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk verenigingen en organisaties meedenken om het mee invulling te geven”


Partners
Alle afspraken die voortkomen uit dit proces worden vastgelegd in het Maastrichts Sportakkoord. Het is dus geen beleidsstuk van de gemeente, maar een set afspraken van verschillende organisaties en instellingen, waarvan de gemeente er één is. Als partners in het lokale sportakkoord wordt gedacht aan: sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, evenementenorganisatoren, instellingen en organisaties uit onderwijs, welzijn en zorg, het bedrijfsleven en de gemeente.


Startbijeenkomst Maastrichts Sportakkoord
Om sporten en bewegen nog beter op de kaart zetten in Maastricht, is de bijdrage van alle partners belangrijk. Daarom organiseert de sportformateur een startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden deelnemers geïnformeerd over het lokale sportakkoord voor Maastricht, de weg ernaartoe, de kansen die het biedt en wat ieders inbreng hierin kan zijn.

Wat      Startbijeenkomst lokaal sportakkoord Maastricht
Wanneer   Woensdag 25 september 2019 | 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Waar  MVV Businessclub, Geusseltweg 11 te Maastricht
Voor wie  Alle sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, verenigingen, het bedrijfsleven en gemeentelijke instellingen van de stad Maastricht


Mocht u geen uitnodiging ontvangen hebben, maar wel geïnteresseerd zijn om de bijeenkomst bij te wonen? U bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden via sportformateur@bureaucredo.nl.


Nu al een goed idee?
Bent u verhinderd voor de startbijeenkomst maar wilt u wél meedoen aan het Sportakkoord? Of wilt u uw ideeën al onder de aandacht brengen van de sportformateur? Meldt u dan aan voor het spreekuur op dinsdag 17 september van 16.00 uur tot 18.30 uur (locatie: Maastricht Sport, Discusworp 4 te Maastricht) of deel uw idee(ën) via sportformateur@bureaucredo.nl.