SSSS testen

Op drie verschillende Maastrichtse scholen zijn de afgelopen periode de jaarlijkse SSSS testen afgenomen bij groep 3, 5 en 7. Dit schooljaar vond de 2-meting plaats, waarvan de resultaten vergeleken worden met de uitslagen van de 0- en 1-meting van de afgelopen twee jaar. Voor Maastricht Sport zullen de resultaten inzicht geven in de bijdrage van sport- en beweegprogramma’s in en rond de school. Daarnaast kwamen de studenten die de testen begeleidden hierdoor in aanraking met motorische testen.

Wat zijn de 4 S-en testen?

Met deze testen is eenvoudig inzicht te verkrijgen in de grove motoriek van kinderen en hoe vaardig zij zijn in hun bewegingsontwikkeling.

Tekst gedeeltelijk overgenomen, lees hier het volledige artikel.
Bron: Stimuliz
Geschreven door: Wim van Gelder 
 

Inleiding

De 4 S-en testen zijn een betrouwbaar en valide instrument om de grove motorische ontwikkeling van kinderen inzichtelijk te maken. 

Een groep docenten Lichamelijke Opvoeding onder leiding van Wim van Gelder en Hans Stroes (Alles in Beweging) heeft deze testen de afgelopen 30 jaar ontwikkeld met als doel:

de bewegingsontwikkeling van het kind te monitoren en sturen;

het deelname niveau van kinderen in lessen bewegingsonderwijs te voorspellen;

kwetsbare kinderen vroegtijdig te signaleren;

talentvolle kinderen vroegtijdig te signaleren;

onderbouwing te bieden voor een effectieve interventie of aanpak.

De 4 vaardigheden

De volgende vaardigheden vormen gezamenlijk het uitgangspunt voor de 4 S-en testen:

Stilstaan (statisch evenwicht)

Springen-kracht (dynamisch evenwicht)

Springen-coördinatie (coördinatie)

Stuiten (oog-lichaam coördinatie)

Voor elke vaardigheid wordt een ontwikkelingslijn getoond bij het structureel uitvoeren van testen. Elke vaardigheidslijn is gekoppeld aan niveaus en genormeerde leeftijdsindicaties. Voor elke vaardigheid zijn er observatiecriteria. 

" Volwassenen rond het kind zijn de architecten van de leefomgeving waarin een kind zich beweegt. Observeer, signaleer en meet de wijze waarop een kind in de wereld staat en zorg voor een rijke en gezonde omgeving".