Sporten na school

Als aanvulling op het programma Basisschool in Beweging (BIB) hebben diverse basisscholen aangegeven sporten na school te willen meenemen in de jaarplanning. De eerstejaars sportkunde studenten zijn de afgelopen weken op organisatorisch vlak, als ook op lesinhoudelijk vlak geïnformeerd en geïnstrueerd. Momenteel zijn er op 8 BIB scholen structurele programma’s gestart die afwisselend voor de groepen 3 t/m 8 een sport- en beweegprogramma aanbieden na school