Nieuws
05-09-2019 - Startbijeenkomst Sportakkoord Maastricht
In Maastricht is sinds kort een sportformateur actief. Op woensdag 25 september organiseert de sportformateur een startbijeenkomst voor sportaanbieders, maatschappelijke instellingen, bedrijven en gemeente. Het doel is tweeledig. Ten eerste worden de deelnemers nader geïnformeerd over het sportakkoord voor Maastricht, de weg ernaartoe, de kansen die dit biedt en wat de inbreng van eenieder hierin kan zijn. Ten tweede is het doel om te inventariseren welke ideeën en kansen er zijn om de lokale sport te versterken en de maatschappelijke kracht ervan te vergroten en om na te gaan welke organisaties en instellingen samen willen werken in een lokaal sportakkoord.

Het nieuwe schooljaar is begonnen!
20-08-2019 - Het nieuwe schooljaar is begonnen!
Deze week is het nieuwe schooljaar weer begonnen, ook voor onze beweegteams! Ook dit jaar zetten zij schooljaar weer in om het gezonde/sportieve klimaat in en rond de school te verbeteren. 


Afwijkend rooster op donderdag 22 augustus
15-08-2019 - Afwijkend rooster op donderdag 22 augustus
Op donderdag 22 augustus 2019 vindt de INKOM plaats en maken de nieuwe studenten van Maastricht kennis met de stad, en natuurlijk ook met het Geusseltbad! Hierdoor zijn er afwijkende openingstijden voor recreatief zwemmen en banen zwemmen.

Bewust Bewegen met Diabetes
12-08-2019 - Bewust Bewegen met Diabetes
Endocrinologen en verpleegkundig specialisten van het MUMC+ zijn gestart met het selecteren van patiënten die deel kunnen nemen aan het Beweeg Bewust programma van Maastricht Sport. In dit programma kunnen mensen die nog niet zelf het initiatief hebben genomen onder begeleiding starten met bewegen.


08-08-2019 - Maastricht Sport start pilot met Jekerdal
Met ingang van het nieuwe seizoen draagt Maastricht Sport het beheer en de verhuur van Sportpark Jekerdal in goed overleg over aan Stichting Faciliteitengebouw Jekerdal. Op woensdag 7 augustus ondertekenden beide partijen gezamenlijk het contract om dit te bevestigen. De nieuwe samenwerkingsvorm is een initiatief van de stichting zelf.