Nieuw spelmateriaal voor partner scholen in Maastricht

Op dit moment doen 19 Maastrichtse basisscholen mee aan het programma ‘Basisschool in Beweging’. Samen zijn wij de afgelopen periode/jaren bezig geweest om het gezonde/sportieve klimaat in en rond de school te verbeteren. In het actieplan heeft de school de belangrijkste strategische acties opgenomen waar de school aan wil werken. Een van de acties uit dit actieplan heeft betrekking op het verbeteren van het bewegingsonderwijs. De investering voor verdere professionalisering heeft ertoe geleidt dat enkele scholen i.s.m. Maastricht Sport een vakleerkracht LO+ aan het team heeft toegevoegd. Andere scholen hebben ervoor gekozen om een nieuwe methode bewegingsonderwijs te implementeren en groepsleerkrachten hierin te scholen.

 Als extra stimulans wil Maastricht Sport bijvoorbeeld samen met de participerende basisscholen eenmalig het klein spelmateriaal in de schoolberging van de gymzaal vernieuwen. Wij hopen hiermee een randvoorwaarde voor kwalitatief bewegingsonderwijs te waarborgen. De vaksectie LO+ primair onderwijs heeft vanuit de KVLO  richtlijnen een pakket samengesteld, dat de komende 5 jaar volstaat. Na 5 jaar zal opnieuw de inhoud van het pakket bekeken worden aan de hand van de op dat moment geldende richtlijnen.