Inspiratiesessie Onderwijs & Bewegen

Trends, tips en ontwikkelingen op het gebied van bewegen tijdens Werkveldbijeenkomst Maastricht
 

Hoe belangrijk is het nu echt om bewegen in het onderwijs te integreren? Met welke eenvoudige trucjes kun je dit morgen al toepassen en kinderen meer laten bewegen in de klas, maar ook in de omgeving van de school? En, welke trends & ontwikkelingen staan ons de komende tijd te wachten op het gebied van bewegen en gezondheid voor jeugd? Op deze en meer actuele vraagstukken werd antwoord gegeven tijdens de inspiratiesessie Onderwijs & Bewegen van Maastricht Sport op woensdag 15 mei.


Zo’n 40 deelnemers, afkomstig uit het beweeg- van basisonderwijs, verzamelden zich woensdagmiddag in Sporthal Geusselt voor de bijeenkomst. Tijdens een gevarieerd programma met verschillende workshops werden zowel groepsleerkrachten, interne begeleiders, MT leden alsook vakleerkrachten en ouders geïnformeerd en geïnspireerd over nieuwe ontwikkelingen, trends en praktische onderwerpen binnen het bewegingsonderwijs.

Groeiende belangstelling voor beweging in onderwijs
Jeremy van Wissen, combinatie-functionaris sport & bewegen bij Maastricht Sport over de middag: “Het is de tweede keer dat we een werkveldbijeenkomst organiseren voor mensen uit het onderwijs. Vanuit Maastricht Sport merken we dat de belangstelling om te werken aan een gezond (en sportief) klimaat in en rondom de school, toeneemt. Een heel goede ontwikkeling. We zien het als onze taak om dat te blijven stimuleren en inspireren. Door mee te denken en hierin samen op te trekken met scholen,  maar ook door het organiseren van bijeenkomsten als deze.” Opvallend aan de editie van dit jaar is volgens Jeremy de belangstelling vanuit randgemeenten. “Niet alleen vanuit Maastricht, maar ook daarbuiten is er volop interesse in het thema en de manier waarop dit op verschillende basisscholen in Maastricht wordt toegepast.” Damien Kies & Joep Souren, sportconsulenten bij Alcander in Heerlen, beamen dat: “We willen met deze middag onze kennis verbreden over bewegend leren. Net als Maastricht Sport zijn wij in Heerlen bezig met de doorontwikkeling van onze naschoolse activiteiten. Het is fijn om hier de ervaringen vanuit Maastricht te horen en ook om andere leraren en vakdocenten tegen te komen.” Eveneens opvallend is volgens Jeremy het feit dat er dit jaar niet meer alleen leerkrachten aanwezig zijn, maar ook vakdocenten lichamelijke opvoeding. Jeremy: “Dat bevestigt dat het belang van een goede vakdocent door steeds meer basisscholen wordt onderschreven, maar ook dat die vakdocent dit soort taken op zich kan nemen voor een basisschool en de leerkrachten daarmee werk uit handen neemt.”

Bewegen als belangrijke basis voor gezond ouder worden
Voordat het programma met workshops van start ging, was er eerst nog een gezamenlijk opening met een video van Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie. Hierin deelde hij zijn visie over bewegen in relatie tot cognitieve ontwikkeling. Zo geeft hij o.a. aan dat in de eerste 25 levensjaren van een mens, de basis ligt van gezond ouder worden. Bewegen is hier volgens Scherder een belangrijk onderdeel van. Hij is er namelijk van overtuigd dat bewegen een positieve invloed heeft op de fysieke gezondheid alsook op de cognitieve- en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het brein. Er zijn studies die aantonen dat de huidige generatie wellicht iets achterligt met de empathische ontwikkeling op de generatie hiervoor. De verklaring daarvoor is dat kinderen minder buiten en met elkaar spelen. Wat we volgens Scherder kunnen doen om dit te voorkomen? “Vermijd

langer dan een uur zitten en haal de beweegnorm, dat is voor kinderen minimaal één uur per dag.”

Tips en trends voor bewegend leren
Na de gezamenlijk opening, werd de groep verdeeld over drie ruimtes voor de workshops met thema’s als ‘Bewegend leren structureel inzetten op jouw school’, ‘Spel tijdens de les L.O’, ‘Digitalisering van bewegingsonderwijs’ en ‘Gezonde School’. Tijdens die workshops passeerden trends en ontwikkelingen de revue en werden er tips voor het structureel inzetten van bewegend leren gegeven. Sommige workshops meer theoretisch en in de anderen gingen deelnemers zelf actief aan de slag. Suzanne Jongen & Tessa Fraats, beiden lerares op Basisschool de Vlinderboom in Maastricht: “We zijn bij ons op school al bewust bezig met bewegend leren. We zoeken eigenlijk nog wel naar heel praktische en het liefst direct toepasbare werkvormen. Voor ons een belangrijke reden dat we hier vanmiddag zijn.”

Digitaal én bewegend leren niet langer toekomstmuziek

Een van de afsluitende workshops was de demonstratie van ‘Play Lü’. Een digitale oplossing waarbij sportzalen worden omgetoverd tot speelveld, door middel van een 3d projectie. Dat klinkt misschien nog als toekomstmuziek. Inmiddels zijn er wereldwijd echter al zo’n 20 sportzalen omgetoverd tot speelveld. Ook in Nederland zal deze zomer voor het eerst dit innovatieve concept worden

toegepast. Met een bal dribbelend een rekensom oplossen, is dus echt veel dichterbij dan we denken!

Maastricht Sport & Onderwijs
Maastricht Sport en onderwijs zijn nauw met elkaar verbonden. In het primair onderwijs wordt op enthousiasmerende wijze de basis gelegd voor een leven lang sporten en bewegen. Op maat gemaakte programma’s die zijn opgesteld met en voor het onderwijs, worden ingezet om de jongste inwoners van Maastricht daadwerkelijk te stimuleren in beweging te komen. Het dynamische beweegteam van Maastricht Sport verzorgt bovendien sportactiviteiten op sportaccommodaties in de hele stad. Hiervoor wordt dagelijks nauw samengewerkt met scholen, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties. Kijk voor meer informatie en de mogelijkheden voor jouw school op www.maastrichtsport.nl/onderwijs