Bewegen Werkt!, met de doelstelling tot re-integratie, is ontstaan uit de samenwerking van de ketenpartners Sociale Zaken Maastricht Heuvelland, Annex en Maastricht Sport. Dit programma kan worden ingezet als een re-activeringsprogramma waarin sport en bewegen wordt ingezet om mensen letterlijk weer in beweging te krijgen. 

Bewegen is niet alleen belangrijk om gezond te zijn of te blijven maar is ook een belangrijk aspect in het zelfredzaam en economisch zelfstandig maken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

Positieve gezondheid is het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Met behulp van een beweegprogramma kunnen deelnemers het sociale isolement doorbreken, succeservaringen opdoen en ervaring opdoen met de normen en waarden die ook gelden bij een baan, zoals het nakomen van afspraken en oppakken van opdrachten.

Kortom, bewegen draagt bij aan positieve gezondheid. 
 

De werkwijze 
Deelnemers worden door hun consulent van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland of Annex doorverwezen naar het bedrijfsbureau van Annex. Zij zullen de deelnemer vervolgens uitnodigen voor een gesprek bij de Beweegcoach van Maastricht Sport. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken naar de motivatie, de fysieke gesteldheid en de ambitie van een deelnemer t.a.v. bewegen. Vervolgens wordt er een keuze gemaakt voor de deelnemer waar hij/zij kan gaan deelnemen. Dit kan zijn bij de groepen vanuit het Bewegen Werkt! programma of bij algemene Beweeggroepen van Maastricht Sport.

Het vervolg
Na twaalf weken zal er samen met de deelnemer gekeken worden of er een vervolg wordt gegeven aan het bewegen. Dit zal ook in overleg zijn met de consulent waardoor de deelnemer is doorverwezen.


Contact

Heb je vragen over Bewegen Werkt!
Neem dan contact op met:

Jard.jacobs@maastricht.nl