Werkveldbijeenkomst 2020

Op woensdag 12 februari 2020 staat de eerstvolgende werkveldbijeenkomst op de planning. Tijdens de Maastricht Sport werkveldbijeenkomsten delen we de nieuwste ontwikkelingen en trends op het gebied van bewegen in en rondom de school. De werkveldbijeenkomsten zijn daarmee niet alleen de gelegenheid om nieuwe kennis en inspiratie op te doen, het is tevens dé plek bij uitstek om als onderwijsinstellingen onderling kennis en ervaringen uit te wisselen. 

Datum: Woensdag 12 februari van 13.00 - 17.00 uur
Locatie: Geusselt Sporthal, 
Olympiaweg 68, Maastricht

Voor wie?
Iedereen die werkzaam is in het onderwijs of vanuit de partners raakvlakken heeft met sport- en beweging i.r.t. onderwijs en graag meer informatie wil over de thematieken die wij tijdens de werkveldbijeenkomst aanreiken. Denk aan interne begeleiders, schooldirecteuren, (vak)leerkrachten, combinatiefunctionarissen en medewerkers van kindpartners 


PROGRAMMA:

Tijd Onderdeel
13.00 uur Inloop / lunch
13.30 uur Opening 
13.45 uur Workshopronde 1
14.45 uur Pauze
15.00 uur Pitch
15.15 uur Workshopronde 2
16.15 uur Informele borrelWORKSHOPS:

1. Basisschool in beweging 2.0 - Jeremy van Wissen (Maastricht Sport) en Fleur Verkade (JOGG/GGD)
Het programma basisschool in beweging is inmiddels 4 jaar in uitvoering. Grondig tijd om te evalueren en een doorontwikkeling richting basisschool in beweging 2.0 te maken! Tijdens deze workshop krijg je informatie over de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden m.b.t. het gezonde en sportieve klimaat van de school. Naast het informatieve gedeelte ga je als deelnemer ook zelf aan de slag om de wensen en behoefte van jouw school in kaart te brengen.

2. De spelles.nl - Matthijs Janssen (despelles.nl)
De Spelles.nl heeft in samenwerking met Maastricht Sport een nieuwe spelmethode ontwikkeld. Tijdens deze workshop krijg je informatie over het implementeren van de methode en ga je actief aan de slag met de nieuwste spellen in samenwerking met de eigenaar van de spelles.nl: Meester Matthijs!

3. Bewegend leren - Martijn van der Harst (MOVE education​)
Als leerkracht wil je kinderen iets leren, motiveren en inspireren. Het liefst doe je dat natuurlijk op een leuke en speelse manier. Met de unieke aanpak van Move Education krijg je, als leerkracht nieuwe inzichten hoe je je vak als docent leuker, speelser en effectiever maakt, door gebruik van bewegen. Tijdens de workshop krijg je toegang tot een eigen account en leer je alles over deze vernieuwende methode door middel van materialen, korte instructies en video’s, die aansluiten bij de leerlingen van je groep. Ook kom je meer te weten over de voordelen van bewegen ten opzichte van de leerprestaties. 

4. Schoolplein inrichting en gebruik: Boerplay - Sander Maassen (Boerplay) en Jelle Versluis (Maastricht Sport)
Tijdens deze workshop kom je meer te weten over de hersenontwikkeling van het kind, het verschil tussen jongens en meisjes, de impact van bewegen en hoe we dit integreren op een schoolplein. Er wordt gezocht naar een balans tussen sport, spel, groen en ontdekken. Een duidelijke stappenplan rekening houdend met o.a. 4 speltypes: 'rauwer, douwer, bouwer en schouwer' om een uitdagend plein te realiseren. Als afsluiter krijg je tips rondom het verkrijgen van subsidies en het sluitend maken van de financiering.

5. Pedagogisch klimaat in de gymles - Bart Raijmakers (ALO Fontys)
Alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden van de leerlingen in een les noemen we het pedagogisch klimaat. Sommige van deze factoren zijn al aanwezig, maar de meeste factoren worden door jou, vaak onbewust, gecreëerd. Welke invloed hebben jouw gedragingen in de gymzaal op het pedagogisch klimaat in je les? En hoe kun je dit verbeteren? Tijdens deze workshop ga je actief aan de slag te gaan met het in beeld brengen van jouw visie en pedagogische waarden om hier vervolgens meer grip op te krijgen.

6. Gezond KDV: gezond opgroeien - Fleur Verkade (JOGG/GGD)
Tijdens deze workshop krijg je informatie over de Gezonde Kinderopvang aanpak, een praktische werkwijze, die kinderopvangorganisaties (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en bso) ondersteunt om structureel en integraal bij te dragen aan een goede gezondheid en een gezonde leefstijl. Kinderopvangorganisaties die werken met deze aanpak kiezen één of meerdere gezondheidsthema’s om mee aan de slag te gaan. Denk aan thema’s zoals: voeding, bewegen, groen en mediaopvoeding. Tijdens deze workshop krijg je informatie over de aanpak Gezonde Kinderopvang die je handvatten biedt om planmatig aan gezondheid en gezonde leefstijl te werken.

7. Ouderbetrokkenheid tijdens beweegactiviteiten - Rebecca Beck (Kenniscentrum Sport)
Deze workshop biedt inzichten en praktische handvatten over hoe de betrokkenheid van ouders bij beweeg- en sportactiviteiten vergroot kan worden. Bij het betrekken van ouders wordt gewerkt met drie stappen: ouders bereiken, ouders bewust maken en ouders ondersteunen. In deze workshop focussen we vooral op de tweede stap: ouders bewust maken. Het is een stap die we vaak overslaan en daar zitten net de grootste eyeopeners voor professionals.  


AANMELDEN WERKVELDBIJEENKOMST:

Iedere deelnemer kan zich inschrijven voor 2 workshops naar keuze + 1 reserve workshop. Wij doen ons uiterste best om een zo efficiënt mogelijke indeling te maken en rekening te houden met deze voorkeuren. De definitieve indeling wordt via mail bekend gemaakt op 10 februari 2020. Deelname aan de werkveldbijeenkomst is geheel kosteloos.

Inschrijven is mogelijk t/m 7 februari 2020!


Kies 2 workshops naar keuze*