Nieuwe tarieven Sportaccommodaties

Vanaf het nieuwe seizoen 2018-2019 gelden er nieuwe tarieven voor de door Maastricht Sport geëxploiteerd gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties. 

Raadsbesluit
De wijziging is een gevolg van het besluit van de gemeenteraad over de tarieven voor het gebruik van de sportaccommodaties.

Meer informatie
In de linkjes onderaan dit bericht is alle relevante informatie te vinden voor clubs, verenigingen en andere partijen die bij Maastricht Sport geregistreerd staan als gebruiker van de door Maastricht Sport geëxploiteerde buiten- en binnensportaccommodaties. Het betreft hierbij een algemene, niet specifiek op een vereniging afgestemde toelichting.Voor sommige gebruikers zal deze algemene toelichting voldoende zijn. Andere gebruikers willen wellicht een uitgebreidere en specifiekere toelichting. Dat kan, meld u dan bij Johan Hannon via johan.hannon@maastricht.nl.

Vragen
Er zullen ook gebruikers zijn, die bezorgd zijn over de nadelige effecten van de nieuwe tarievennota. Mogelijk dat een organisatie door Maastricht Sport ondersteund kan worden. De tarieven staan echter vast. Er zal dan ook vooral ingezet worden op andere maatregelen (bezuinigingen, verhogen inkomsten etc.). Deze zullen samen worden verkend. Neem bij vragen contact op met Johan Hannon via johan.hannon@maastricht.nl.

Kijk hier voor meer informatie over de nieuwe tarieven voor Binnensportaccommodaties

Kijk hier voor meer informatie over de nieuwe tarieven voor Buitensportaccommodaties