Sportdag 'Samen Sportief' voor bijzondere doelgroep

Op zaterdag 20 mei organiseren Maastricht Sport, Stichting Life Goals en Leger des Heils de ‘Samen Sportief’ sportdag. Het is de tweede editie van de sportdag die bedoeld is voor alle cliënten en medewerkers van de zorginstellingen die aangesloten zijn bij het Samen Sportief programma. Dit is een samenwerkingsverband tussen Maastricht Sport en zorg- en welzijnsorganisatie Leger des Heils. De sportdag vindt plaats in het Geusselt Sportpark, begint om 10.30u en duurt tot 15.00 uur. Op hetzelfde terrein vindt die dag ook het ‘Life Goals Festival’ plaats.

Samen Sportief
De ‘Samen Sportief’ sportdag is een initiatief van Maastricht Sport en Leger des Heils. Samen met andere organisaties waaronder de LEVANTO groep, het Humanitas maatjesproject, Mondriaan Zorggroep, Gastenhof pension Jekerzicht, Relim en het COA hebben zij als doel cliënten in de maatschappelijke opvang en mensen aan de rand van de samenleving aan het bewegen en sporten te krijgen. Tijdens de sportdag kan iedereen op zijn/haar eigen niveau en tempo sporten, er is geen wedstrijdelement aan de sportdag verbonden. Cliënten en hun begeleiders kunnen zelf teams samenstellen waarmee ze in teamverband de sporten uitoefenen. Tijdens de sportdag worden vier verschillende sporten aangeboden: voetbal, thaiboksen, bootcamp en mountainbike. Bij iedere sport is een professionele instructeur aanwezig om de teams te begeleiden. Zo kunnen cliënten nieuwe sporten ontdekken en vooral veel sport plezier beleven.

Bijzondere doelgroep
Maastricht Sport en Leger des Heils zijn ervan overtuigd dat sporten voor deze bijzondere doelgroep een goede manier is om in contact te komen met andere mensen en hun sociale contacten te vergroten. Bovendien wordt er ook gewerkt aan gezondheid en zijn de deelnemers aan het programma actief bezig (in de buitenlucht). Wanneer iemand lichamelijk beter in zijn vel zit, heeft dit ook een positief effect op de geestelijke gezondheid. Uiteindelijk heeft het programma ‘Samen Sportief’ als doel deelnemers structureel aan het bewegen te krijgen.

Life Goals Festival
Dit festival is een initiatief van Stichting Life Goals. Deze stichting helpt kwetsbare mensen aan de onderkant van de samenleving via sport weer mee te doen. Zij bieden bijzondere sportprogramma’s voor mensen met ernstige ontregeling van hun leven zoals dak- en thuislozen, zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden, drugsverslaafden en slachtoffers van huiselijk geweld. Voor het festival komen meer dan veertig teams vanuit het gehele land bij elkaar om deel te nemen aan de Dutch Street Cup. Dit nationale straatvoetbaltoernooi voor mensen uit de maatschappelijke opvang vindt jaarlijks afwisselend op diverse plekken in het land plaats.