Kick-off partnership Fontys Hogescholen

Onlangs vond de kick-off plaats van het partnership met Fontys Hogescholen. Maastricht Sport werkt nauw samen met de opleiding sportkunde. Gezamenlijk worden maatschappelijke doelen zoals gezondheidsbevordering, versterken van sociale cohesie en deelname aan lokale netwerken nagestreefd. Dankzij deze samenwerking kan Maastricht Sport haar organisatiekracht vergroten door samen met het team van studenten en docenten handen en voeten te geven aan het opgestelde sport- en beweegbeleid. 

Kijk voor meer informatie op http://www.dekrachtvanpartnerships.nl/