Eerste werkveldbijeenkomst ‘Basisschool in Beweging’

Op 9 mei 2018  organiseerde Maastricht Sport i.s.m. JOGG en Mosalira een inspirerende werkveldbijeenkomst met als hoofdthema het gezonde en sportieve klimaat in- en rondom school. Deelnemers werden middels workshops geïnformeerd en geïnspireerd over nieuwe ontwikkelingen, trends en praktische onderwerpen aangaande het onderwijs.

Hiermee hopen wij scholen en leerkrachten in het onderwijs handvaten te kunnen geven om sport en gezondheid op scholen te stimuleren en verder door te ontwikkelen. Er waren 35 deelnemers aanwezig welke keuze hadden uit verschillende workshops zoals:

  • Beweegwijs, laat ze buiten spelen
  • Gezonde(re) Voeding op School 
  • Risico-denken & Risico beheersing 
  • Basisschool in Beweging
  • Trends in de gymzaal
  • Physical activity vs. Physical education

Met dank aan de enthousiaste workshopleiders en de hulp van enkele Fontys studenten, kijken we als organisatie terug op een geslaagde bijeenkomst!

Meer informatie over Basisschool in Beweging en de andere onderwijsprogramma’s van Maastricht Sport >>>