Wijziging btw-sportvrijstelling voor amateursportorganisaties

Per 1 januari 2019 wordt de btw-sportvrijstelling verruimd. Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor onder meer niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. Hieronder vallen amateursportverenigingen en sportstichtingen. Dit betekent dat u niet langer de btw via de gebruikelijke weg kunt aftrekken, maar gebruik zult gaan maken van een subsidieregeling.

Subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties en sportmaterialen’
De rijksoverheid heeft besloten de amateursportorganisaties voor het wegvallen van de btw aftrek te compenseren in de vorm van een subsidieregeling. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van de rijksoverheid (DUS-i). De subsidieregeling gaat per 1 januari 2019 in. Amateursportorganisaties (o.a. stichtingen, verenigingen en B.V.’s met sportruimte zonder winstoogmerk) kunnen vanaf 2 januari aanstaande een subsidie aanvragen voor de bouw, aanschaf en het onderhoud van sportaccommodaties en sportmaterialen (telkens inclusief btw). Als uw organisatie voor deze subsidie in aanmerking wenst te komen, moet u aan de slag. Klik hier voor meer informatie over de regeling.

Informatie bijeenkomst
De gemeente Maastricht organiseert in samenwerking met Huis voor de Sport Limburg een bijeenkomst ‘wijziging btw-sportvrijstelling’. Tijdens deze bijeenkomst wordt u door deskundigen geïnformeerd over de wijzigingen in de btw-sportvrijstelling en mogelijkheden van de landelijke subsidieregeling voor amateursportorganisaties. De datum voor deze bijeenkomst is nog niet bekend. Dat komt omdat er vanuit heel Nederland een beroep wordt gedaan op een beperkt aantal deskundigen. Het Huis voor de Sport staat in nauw contact met de VSG en deskundigen om tot data te komen. 
Zodra hier meer over bekend is, kunt u dit lezen op onze website!