Jonge kinderen bewegen minder goed

Maastricht Sport gaat samen met het onderwijs op weg naar een sportief gezond klimaat in en rond Maastrichtse scholen


Uit onderzoekvan de Onderwijsinspectie blijkt dat kinderen van groep 8 de afgelopen tien jaar slechter zijn gaan bewegen. Onder 69 Nederlandse basisscholen en twintig scholen voor speciaal basisonderwijs is het onderzoek uitgevoerd en daaruit komt naar voren dat kinderen minder presteren op o.a. balanceren, werpen en vangen en touwzwaaien. Ook blijkt uit het onderzoek dat op scholen waar een echte gymleraar de bewegingslessen geeft, de leerlingen op een aantal onderdelen beter scoren. De PO-raad, de koepel van basisscholen, noemt de teruglopende bewegingsvaardigheid zorgelijk. En dat is precies waarom Maastricht Sport al jaren werkt aan een sportief gezond klimaat in en rondom Maastrichtse basisscholen. 

Op weg naar een sportief gezond klimaat in en rond Maastrichtse scholen
Maastricht Sport stelt zich ten doel om kinderen een leven lang te laten bewegen. Daarom is er al jarenlang een nauwe verbinding met het onderwijs. Sinds een aantal jaren biedt Maastricht Sport het onderwijsprogramma Basisschool in Beweging aan om vanuit het verbeteren van het bewegingsonderwijs de kinderen op een leuke manier meer bezig te laten zijn met sport en bewegen. In het primair onderwijs wordt op enthousiasmerende wijze de basis gelegd voor een leven lang sporten en bewegen. In samenwerking met o.a. de GGD, maatschappelijke organisaties en de basisscholen zijn er intensieve programma's opgesteld. Op de diverse deelnemende Maastrichtse basisscholen is de kwaliteit van het beweegonderwijs de afgelopen jaren sterk toegenomen en is het algehele sportieve klimaat in en rondom de school verbeterd. 

Meer variatie en meer plezier
Steeds meer scholen kiezen ervoor om via Maastricht Sport een vakdocent lichamelijke opvoeding in te schakelen. Was het beweegonderwijs in het verleden misschien vaak vrij eenzijdig, met de kennis die een vakdocent meeneemt, kan een veel breder en gevarieerder programma worden aangeboden. “Het is en blijft een vak apart. Als je echt goed bewegingsonderwijs wilt geven vergt dat nogal wat. Leerkrachten moeten zich kunnen focussen op kernleervakken zoals taal en rekenen. Eigenlijk is het dan heel logisch een aparte vakdocent op bewegingsonderwijs te zetten,” aldus Annette Wijnen, directeur van Basisschool Scharn. Ook wethouder Bert Jongen (Sport) is blij met de vakdocent: “In deze tijd is het van groot belang dat kinderen vanaf jonge leeftijd gestimuleerd worden om te bewegen. De school is daar een belangrijke partij in. Vandaar dat we als gemeente Maastricht en Maastricht Sport het bewegingsonderwijs stimuleren. Dat diverse bassischolen nu een vakdocent hebben aangesteld, juich ik van harte toe. Ik hoop dat vele scholen zullen volgen.”

Meer informatie over Basisschool in Beweging en de andere onderwijsprogramma’s van Maastricht Sport is te vinden op www.maastrichtsport.nl/onderwijs

>> Bron: Nu.nl en Onderzoek van de Onderwijsinspectie <<