Maastrichtse Sportweek 2019

Maastrichtse Sportweek 2019

Maandag 17 tot en met vrijdag 21 juni vindt de Maastrichtse Sportweek weer plaats. Sport en bewegen zijn de speerpunten van Maastricht Sport. Iedereen moet volgens ons op zijn of haar niveau en binnen het eigen interessegebied kunnen sporten. Met name kinderen willen we stimuleren om een leven lang te sporten en bewegen. Maastricht Sport vindt het enerzijds belangrijk dat er zoveel mogelijk kinderen in aanraking komen met diverse takken van sport maar vindt anderzijds ook een gezonde leefstijl van groot belang. Door middel van sport en bewegen worden normen, waarden en vaardigheden gevormd en ontwikkeld.

Op Sportpark West, Sportpark de Geusselt en op de scholen worden diverse uitdagende en vernieuwde sportactiviteiten georganiseerd zodat kinderen diverse sporten kunnen ontdekken om te ervaren hoe leuk en veelzijdig sport en bewegen is. Maastricht Sport vult wederom deze activiteiten met studenten van de Fontys Sporthogeschool (FSH) in. Uiteraard zullen ook diverse Maastrichtse verenigingen hun medewerking verlenen.

Neem een kijkje in het programma van Maastrichtse Sportweek 2019

Inschrijven voor de Maastrichtse Sportweek 2019 is niet meer mogelijk. 

Verplichte onderdelen:

1.         Kennismakingsprogramma

  • Een aantal weken voor de Maastrichtse Sportweek zullen de 1e-jaars studenten van Fontys Sporthogeschool contact opnemen met de deelnemende basisschool. Zij zullen een afspraak maken om langs te komen in week 19, dit gebeurt na 15.00 uur met de contactpersoon sport van school.

  • In week 22 of 23 zal de projectgroep de pauzemomenten invullen met diverse sport- en beweegactiviteiten. Daarnaast zullen zij bij elke groep de aftelkalender voor in de klas presenteren. Zij zullen dus een hele dag aanwezig zijn op uw school.

  • In week 24 zal de projectgroep naast het invullen van de pauzemomenten ook het draaiboek van de sportweek aan de contactpersoon/leerkrachten presenteren. 

  • De projectgroep verzorgt tijdens deze kennismaking niet alleen de invulling van de sportactiviteiten, maar bekijken ook hoe ze de Maastrichtse Sportweek een prominente rol binnen school kunnen geven.

2.         Opening MSW 2019 op maandag 17 Juni

Op maandag 17 juni vindt er op elke deelnemende school een officiële opening plaats. Scholen die dan voor de sportdag zijn ingeroosterd nemen deel aan de opening op het sportpark. De SportWeek wordt geopend met een leuke gezamenlijke warming up en wordt ingeluid met het MSW2019 lied. Na de opening gaat het programma van start.

3.         Invulling Pauzeactiviteiten

De hele week bieden de studenten sport- en beweegactiviteiten aan tijdens de pauzemomenten voor alle groepen. De invulling kan samen met de contactpersoon worden besproken.

4.         Smaaklessen

Naast sport en bewegen staat ook gezonde voeding tijdens deze week centraal. In samenwerking met JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) verzorgen de studenten een of meerdere smaaklessen. Studenten gaan in één les zowel theoretisch als praktisch aan de slag met de leerlingen. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. smaak, gezonde voeding, voedselproductie, consumentenvaardigheden en koken.

5.         Sportdagen op Sportpark Geusselt en Sportpark West

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag worden er op Sportpark Geusselt en Sportpark West sportdagen georganiseerd. Er worden zes rondes van een half uur gespeeld om kennis te maken met verschillende sporten.
De klassen worden niet gemixt met leerlingen van een andere school.
De sportdagen beginnen om 10 uur en duren tot 14.30 uur.

Sportpark de Geusselt Sportpark West
Maandag Groep 6 t/m 8 Groep 3 t/m 5
Dinsdag Groep 3 t/m 5 Groep 6 t/m 8
Donderdag Groep 6 t/m 8 Groep 3 t/m 5
Vrijdag Groep 3 t/m 5 Groep 6 t/m 8

5.         Spellenkermis

Tijdens de Maastrichtse SportWeek bekijken de studenten samen met u op welke dag er een spellenkermis georganiseerd kan worden voor de groepen 1 en 2. De voorbereidingen liggen bij de projectgroep, maar zal qua uitvoer grotendeels bij de school (leraren, begeleiders, ouders) liggen. Denk hierbij aan; de bemanning van de spellen, spelleiders en spelbegeleiders.


Keuze onderdelen:

  • Naschoolse activiteit

In samenspraak met school wordt er tijdens de Maastrichtse SportWeek een naschoolse activiteit georganiseerd door de studenten. Kinderen van de groepen 3 t/m 8 kunnen hieraan deelnemen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een toernooi of een clinic. De projectgroep kan in samenspraak zorgen voor de uitvoering en de werving.

  • Overname gymlessen

In samenspraak kunnen de studenten gymlessen overnemen om zo hun vaardigheden over te brengen op de leerlingen. Nieuwe uitdagende spellessen in de gymzaal zijn hierbij de leidraad.

NB De studenten mogen geen functioneel gebruik maken van de aanwezige toestellen in de gymzaal, vanwege veiligheidsredenen.