Maastrichtse Sportweek 2019

Programma Maastrichtse Sportweek 2019

Verplichte onderdelen:

1.         Kennismakingsprogramma

  • Een aantal weken voor de Maastrichtse Sportweek zullen de 1e-jaars studenten van Fontys Sporthogeschool contact opnemen met de deelnemende basisschool. Zij zullen een afspraak maken om langs te komen in week 19, dit gebeurt na 15.00 uur met de contactpersoon sport van school.

  • In week 22 of 23 zal de projectgroep de pauzemomenten invullen met diverse sport- en beweegactiviteiten. Daarnaast zullen zij bij elke groep de aftelkalender voor in de klas presenteren. Zij zullen dus een hele dag aanwezig zijn op uw school.

  • In week 24 zal de projectgroep naast het invullen van de pauzemomenten ook het draaiboek van de sportweek aan de contactpersoon/leerkrachten presenteren. 

  • De projectgroep verzorgt tijdens deze kennismaking niet alleen de invulling van de sportactiviteiten, maar bekijken ook hoe ze de Maastrichtse Sportweek een prominente rol binnen school kunnen geven.

2.         Opening MSW 2019 op maandag 17 Juni

Op maandag 17 juni vindt er op elke deelnemende school een officiële opening plaats. Scholen die dan voor de sportdag zijn ingeroosterd nemen deel aan de opening op het sportpark. De SportWeek wordt geopend met een leuke gezamenlijke warming up en wordt ingeluid met het MSW2019 lied. Na de opening gaat het programma van start.

3.         Invulling Pauzeactiviteiten

De hele week bieden de studenten sport- en beweegactiviteiten aan tijdens de pauzemomenten voor alle groepen. De invulling kan samen met de contactpersoon worden besproken.

4.         Smaaklessen

Naast sport en bewegen staat ook gezonde voeding tijdens deze week centraal. In samenwerking met JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) verzorgen de studenten een of meerdere smaaklessen. Studenten gaan in één les zowel theoretisch als praktisch aan de slag met de leerlingen. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. smaak, gezonde voeding, voedselproductie, consumentenvaardigheden en koken.

5.         Sportdagen op Sportpark Geusselt en Sportpark West

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag worden er op Sportpark Geusselt en Sportpark West sportdagen georganiseerd. Er worden zes rondes van een half uur gespeeld om kennis te maken met verschillende sporten.
De klassen worden niet gemixt met leerlingen van een andere school.
De sportdagen beginnen om 10 uur en duren tot 14.30 uur.

Sportpark de Geusselt Sportpark West
Maandag Groep 6 t/m 8 Groep 3 t/m 5
Dinsdag Groep 3 t/m 5 Groep 6 t/m 8
Donderdag Groep 6 t/m 8 Groep 3 t/m 5
Vrijdag Groep 3 t/m 5 Groep 6 t/m 8

5.         Spellenkermis

Tijdens de Maastrichtse SportWeek bekijken de studenten samen met u op welke dag er een spellenkermis georganiseerd kan worden voor de groepen 1 en 2. De voorbereidingen liggen bij de projectgroep, maar zal qua uitvoer grotendeels bij de school (leraren, begeleiders, ouders) liggen. Denk hierbij aan; de bemanning van de spellen, spelleiders en spelbegeleiders.


Keuze onderdelen:

  • Naschoolse activiteit

In samenspraak met school wordt er tijdens de Maastrichtse SportWeek een naschoolse activiteit georganiseerd door de studenten. Kinderen van de groepen 3 t/m 8 kunnen hieraan deelnemen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een toernooi of een clinic. De projectgroep kan in samenspraak zorgen voor de uitvoering en de werving.

  • Overname gymlessen

In samenspraak kunnen de studenten gymlessen overnemen om zo hun vaardigheden over te brengen op de leerlingen. Nieuwe uitdagende spellessen in de gymzaal zijn hierbij de leidraad.

NB De studenten mogen geen functioneel gebruik maken van de aanwezige toestellen in de gymzaal, vanwege veiligheidsredenen.


Inschrijfformulier Maastrichtse SportWeek 2019

Schrijf in voor de Maastrichtse SportWeek 2019 en geef uw top 3 activiteiten én uw reserve activiteiten door.
Wij stellen een schema op waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met ieders wensen, zowel voor de activiteiten als voor de voorkeursdag voor de sportdag.

Omdat er maar beperkt plek is, vragen we u om zo snel mogelijk, en uiterlijk donderdag 14 maart 2019, in te schrijven.

Na de inschrijving ontvangt u verdere informatie via de mail.

NB: Men dient twee formulieren in te vullen. Eén voor groep 3 t/m 5 en
één voor groep 6 t/m 8.

Top 3 activiteiten*

RESERVE Top 3 activiteiten*


Groep*

Aantal kinderen per groep  (bij meerdere groepen splitsen d.m.v. / teken)
Sportdag op: *

Er kunnen foto's/video's gemaakt worden van de SportWeek 2019. Wilt u aangeven of dit akkoord is of wanneer dit voor uw klas/kinderen in uw klas niet mogelijk is.*