Huur Buitensportaccommodaties

Tot de buitensportaccommodaties behoren onder meer voetbalvelden (gras en kunstgras), hockeyvelden, atletiekbaan, jeu de boulesbanen, multifunctionele velden, honkbalveld, schietstrook, rugby/american football/lacrosse/gaelic footbalveld, korfbalvelden etc. Op de meeste buitensportaccommodaties is er sprake van vaste gebruikers. Deze beschikken in de meeste gevallen over een (eigen) kantine en voor hun tak van sport benodigde materialen. Gebruik van de sportvelden is echter ook mogelijk door derden.

De sportparken worden op twee verschillende manieren beheerd:​ Op de sportparken Geusselt en West is (gedeeltelijk) beheer van de zijde van Maastricht Sport (de zogenaamde sportparken met beheer). In geval van incidenteel gebruik van deze parken kunnen huurders terugvallen op faciliteiten (kleedkamers, verlichting etc.) van en beheerders van Maastricht Sport.
Op sportparken waar geen beheerders van Maastricht Sport aanwezig zijn, dienen huurders voor het gebruik van faciliteiten, contact op te nemen met de hoofdgebruikers van het park.