Eenmalig reserveren (incidenteel gebruik)

Eenmalig reserveren

Gemeentelijke binnensportaccommodaties online op beschikbaarheid bekijken of reserveren
Wanneer u een binnensportaccommodatie wilt huren of de beschikbaarheid ervan wilt bekijken, kunt u het online reserveringssysteem gemeentelijke sportaccommodaties raadplegen. U kunt zien wanneer een accommodatie vrij is (inloggen niet nodig) en/of een reservering plaatsen (inloggen noodzakelijk).

Betalingswijze gebruik binnensportaccommodatie
Gebruikers dienen de verschuldigde kosten voor het gebruik van de binnensportaccommodatie te voldoen:
1. door contante betaling bij Maastricht Sport (in geval van incidentele reservering aan de balie)
2. via automatische incasso (in geval van reservering via medewerker Maastricht Sport) (zie download incassoformulier)
3. via Ideal (in geval van online reservering).

Downloads
Bijbehorende documenten:
Machtiging doorlopende automatische incasso Machtiging doorlopende automatische incasso (717 kb)