(Jong) Volwassenen (23 - 54 jaar)
(Jong) Volwassenen (23 - 54 jaar)

Het dynamisch beweegteam van Maastricht Sport verzorgt tal van sport- en beweegactiviteiten op diverse sportaccommodaties in de stad en het Geusseltbad. Voor elke doelgroep is er een beweegprogramma ontwikkeld dat raakvlakken heeft met de thema's onderwijs, gezondheid, sport en sociale participatie. Het beweegprogramma is onder te verdelen in:

            - Bewegen voor vrouwen
            - Bodytraining
            - Buitengewoon Fit
            - Sportief wandelen
            - Run for Fun 
            - Gyminstuif
            - Fit defence voor vrouwen 
            - Racketsporten
            - Badminton 
            - Dynamic Tennis
            - Bridge overdag
            - Yoga
            -Tai Chi
            - Voetbal
            - Jeu de boules
            - Golf 4 you


Maastricht Sport en Beweegclub: 
Alle activiteiten die het hele jaar door, wekelijks (m.u.v. vakanties) worden aangeboden op diverse plekken in Maastricht en waaraan iedereen veelal gratis kan deelnemen.

Clinics en cursussen:
De clinics en cursussen die Maastricht Sport aanbiedt, hebben altijd betrekking op een sociaal maatschappelijk vraagstuk. De kracht van deze interventies komt voort uit de intensieve samenwerking met andere partijen/partners uit Maastricht. Voor de cursusssen en clinics wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Activiteiten en evenementen:
Maastricht Sport ontwikkelt en implementeert gedurende het jaar diverse activiteiten en evenementen, bijvoorbeeld de Nationale Sportweek en Sporten in de Vakantie.