Samenwerken

Sponsorbeleid Maastricht Sport

Een partner die uw sportieve ambities mede mogelijk maakt? Maastricht Sport, de verzelfstandigde sportorganisatie van de gemeente Maastricht, gevestigd in het Geusseltbad, kan deze partner zijn. Maastricht Sport voelt zich op sportief en maatschappelijk gebied betrokken en vindt ondersteuning van sportieve partners belangrijk. Maastricht Sport ontvangt jaarlijks zodoende vele aanvragen, maar dit betekent ook dat we niet aan al deze aanvragen kunnen voldoen. We nemen uw aanvraag echter graag in ontvangst indien deze aan de onderstaande voorwaarden en criteria voldoet.

Uw organisatie / vereniging / stichting:

 • Matcht met de opdracht en primaire doelstelling van Maastricht Sport: het stimuleren en bevorderen van de sportparticipatie van de Maastrichtse burger
 • Heeft een sportief en/of maatschappelijk karakter waarin bewegen centraal staat
 • Vraagt om een ondersteuning in natura (bijv. facilitering en het uitwisselen kennis en ervaring)
 • Kan een passende tegenprestatie bieden, die in verhouding staat tot de geleverde ondersteuning
 • Dient de aanvraag uiterlijk twee maanden voor aanvang van het project / evenement / activiteit in

Uw project / evenement / activiteit:

 • Heeft een lokale uitstraling en vindt plaats in Maastricht en omgeving
 • Draagt bij aan de primaire doelstelling van Maastricht Sport en het Geusseltbad: het stimuleren en bevorderen van de sportparticipatie van de Maastrichtse burger.

Maastricht Sport ondersteunt in ieder geval geen:

Individuen

 • Organisaties / verenigingen / stichtingen buiten de regio Maastricht
 • Organisaties / verenigingen / stichtingen of projecten / evenementen / activiteiten zonder een sportief en/of maatschappelijk karakter
 • Organisaties / verenigingen / stichtingen die vragen om een ondersteuning in de vorm van een financiële bijdrage
 • Projecten met politieke of religieuze doelstellingen
 • Organisaties of evenementen die een relatie hebben met thema’s als alcohol en drugs
 • Studentenreizen of acties van studentenverenigingen
 • Risicovolle gezondheidsbedreigende of milieubelastende projecten
 • Aanvragen die korter dan twee maanden voor aanvang van het project / evenement / activiteit worden ingediend

Verzoek om ondersteuning

Uitsluitend verzoeken die aan bovenstaande criteria en voorwaarden voldoen, worden in behandeling genomen. In alle gevallen beslist Maastricht Sport autonoom over het wel of niet honoreren van uw ondersteuningsaanvraag. Een verzoek om ondersteuning kunt u indienen door het  intakeformulier rechts op de pagina in te vullen en te sturen naar info@maastrichtsport.nl onder vermelding van sponsoraanvraag. Binnen twee weken na ontvangst van het intakeformulier zal er op uw verzoek gereageerd worden.