Health Check

Maastricht Sport stimuleert haar burgers naar een grotere zelfstandigheid in het handhaven van een actieve leefstijl. Hiervoor biedt het diverse sport- en beweegactiviteiten aan maar sinds kort ook een Health Check die wordt ingezet als zelf-monitoring. Op zowel sportpark West als sportpark Geusselt worden 2 keer per jaar Health Checks aangeboden waardoor deelnemers inzicht krijgen in hun eigen BMI, kracht, conditie, lenigheid en balans. Daarnaast krijgen ze een persoonlijk advies en scorekaart mee naar huis. Maastricht Sport hecht veel waarde aan zelf-monitoring, omdat dit bijdraagt aan het stimuleren van een actieve leefstijl en de zelfredzaamheid van de burger. In het voorjaar zullen er opnieuw Health Checks plaatsvinden en wordt het aan alle Maastrichtenaren aangeboden.

Hou deze website in de gaten mocht u interesse hebben voor een Health Check voor u.