Health Check als middel naar actieve leefstijl

Maastricht Sport biedt Health Checks aan en sluit daarmee aan bij de vraag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  

Maastricht Sport stimuleert haar burgers om een grotere zelfstandigheid te nemen in het handhaven van een actieve leefstijl. Hiervoor biedt Maastricht Sport diverse sport- en beweegactiviteiten aan, maar sinds kort wordt ook een Health Check ingezet als zelf-monitoring. Met het aanbieden en afnemen van de Health Checks, sluit Maastricht Sport sluit aan op de wensen vanuit het ministerie van VWS om burgers gemakkelijker hun gezondheid te kunnen laten controleren en hier vervolgens ook hun eigen verantwoordelijkheid voor te nemen.

Op zowel Sportpark West als Sportpark Geusselt kregen begin november maar liefst 80 deelnemers, allen actief binnen de Maastricht Sport en Beweegclub, inzicht in hun eigen BMI, kracht, conditie, lenigheid en balans. Daarnaast ontvingen de deelnemers een persoonlijk advies en scorekaart mee naar huis.

Maastricht Sport hecht veel waarde aan zelf-monitoring, omdat dit bijdraagt aan het stimuleren van een actieve leefstijl en de zelfredzaamheid van de burger.

In het voorjaar zullen er opnieuw Health Checks plaatsvinden en wordt het aan alle Maastrichtenaren aangeboden. 

Meer informatie over de beweeginterventies die Maastricht Sport momenteel aanbiedt kun je terugvinden op www.maastrichtsport.nl/gezondheid